Kiire interneti võrgu rajamine algab kevadel (0)
Mullu kiire interneti võrgu rajamise riikliku konkursi võitnud Elektrilevi alustab töödega sel kevadel ka Harjumaa seitsmes omavalitsuses. Kokku koguti maakonnast võrguga liitumiseks 14 430 sooviavaldust, kuid kõikide soovijateni tänavu ei jõuta.

Harjumaal on plaanis 2019. aastal töid alustada Harku, Jõelähtme, Lääne-Harju, Raasiku, Saku ja Saue vallas ning Loksa linnas, kinnitas Harju Elule Elektrilevi sideteenuste juht Oliver Ruus.

“Esimeste ehitustöödega plaanime algust teha kevadel. Kuhu täpsemalt 2019. aastal võrgu ehitusega jõuame, saame öelda tõenäoliselt märtsi lõpus või aprillis,” lausus ta.

Tänavu tegutseb Elektrilevi põhimõttel, et esmajärjekorras ühendatakse kiire interneti võrku suuremad asulad, mis asuvad olemasolevale Eesti Lairiba Arenduse SA põhivõrgule (ehk EstWin baasvõrgule) lähemal, kuid kus pole siiani valguskaabli tehnoloogiaga kiiret internetiühendust.

“Kui oleme need piirkonnad ühendanud, saame võrku jätkata ka hõredama asutusega piirkondadesse. Ainult seesuguse efektiivse tegutsemisega on meil võimalik jõuda viie aastaga ambitsioonika eesmärgini ühendada kiire interneti võrku 200 000 kodu,“ selgitas Ruus.

Harjumaal on EstWini baasvõrguga aastate jooksul ühendatud enamik suuremaid asulaid ja rahvarohkeimaid piirkondi, erandiks on Viimsi vald, kuhu on kiire interneti võrku praegu rajamas Telia.

Otsus kolme teguriga

Harjumaal algavad tänavu tööd kuues vallas ja ühes linnas. See tähendab, et ülejäänud kuues vallas ja kahes linnas peavad kiire interneti soovijad veel ootama. Selleks, et planeerida, kus tööd varem ära tehakse ja kus hiljem, on Elektrilevi koostanud järjekorra.

Selle koostamiseks on ettevõttes arvestatud peamiselt kolme tegurit – võrgu ülesehitust, sooviavalduste hulka ja seda, kui suur puudus on piirkonnas kvaliteetsest internetiühendusest.

Sooviavalduste hulk ei olnud kõige tähtsam, kinnitas Ruus. Seda kinnitab ka Loksa linna näide, kuhu hakatakse juba tänavu võrku rajama, kuigi sooviavaldusi laekus sealt vaid 41. Võrdluseks võib tuua Rae valla, kus tänavu veel võrku rajama ei hakata, kuigi avaldusi laekus sealt üle tuhande.

Ruusi sõnul sõltub võrkude rajamine üsna palju ka omavalitsustest, sest lubasid võrkude rajamiseks annavad välja linna- ja vallavalitsused. Samamoodi peab ettevõte omavalitsuselt luba küsima, et kohalikku taristut kasutada.

“Tänase seisuga ei ole Harjumaal omavalitsusi, kes oleksid takistanud või seisaksid vastu võrgu ehitamisele. Pigem on meelsus positiivne ning otsitakse konstruktiivselt lahendusi ja võimalusi ühistöödeks ja koostöö parandamiseks,” kinnitas Ruus.

Liitumise hind teada

Kus ja millal tänavu võrku rajama hakatakse, saab Elektrilevi jaoks täpselt selgeks märtsis-aprillis. Siis hakatakse ka inimesi teavitama.

“Hakkame informeerima kõiki, kelle puhul oleme veendunud, et saame võrgu rajada sellel aastal. Kindlasti anname lisainfot ka neile sooviavalduse esitanud inimestele, kelle aadress ei kuulu selle aasta plaanidesse,” ütles Ruus.

Nendel, kes kiire interneti võrguga liitumiseks pole seni avaldust teinud, kuid liituda siiski sooviks, ei tasu veel muretseda, kuid samas ei tasu ka liiga kaua viivitada – kui võrk juba valmis ehitatud, läheb liitumine kallimaks. Praegu on liitumise hind 199 eurot.

“Võrguga liitumine on kõige soodsam perioodil, kui käib võrgu ehitamine konkreetses piirkonnas. Hilisem liitumine on võimalik, kuid võib kujuneda oluliselt kulukamaks. Anname kõigile personaalselt ja aegsasti teada, kui tekib võimalus kiire interneti võrguga liituda,” lausus Ruus.

Sooviavalduse saab esitada igal ajal Elektrilevi kodulehel www.elektrilevi.ee/kiireinternet.

TEAVE: Laekunud liitumisavaldused Harjumaalt
• Anija vald 392
• Harku vald 1651
• Jõelähtme vald 548
• Keila linn 302
• Kiili vald 386
• Kose vald 423
• Kuusalu vald 677
• Loksa linn 41
• Lääne-Harju vald 924
• Maardu linn 424
• Raasiku vald 344
• Rae vald 1086
• Saku vald 793
• Saue vald 1320
• Tallinn 4724
• Viimsi vald 395

Harjumaalt on tulnud viimastel andmetel kokku 14 430 sooviavaldust Elektrilevi kiire interneti võrguga liitumiseks.

Sinisega on tähistatud EstWini baasvõrk. 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.