Kes sa oled, veel olematu riigigümnaasiumi juht? (0)
Article title
Grete-Stina Haaristo koos Pala koolile nime andnud Anna Haavaga. Foto erakogu

Konkursikomisjon valis 2021. aasta sügisel avatava Tabasalu riigigümnaasiumi direktori ametikohale 19 kandidaadi seast praeguse Pala Kooli direktori Grete-Stina Haaristo.

Tiheda konkursisõela edukaimalt läbinud Grete-Stina Haaristo on noor, vaid 30-aastane – seda võib lugeda tema CV-st; vallaline – nii kinnitab ta ise; sportlik ja seksikas – seda on näha tema fotolt; enesekindel, optimistlik ja rõõmus, alati abivalmis, samas aga nõudlik – nii kinnitavad teda tundvad inimesed; ja iseenesest mõista… haritud ja edasipüüdlik – sedagi võib lugeda tema CV-st.

Grete-Stina Haaristo on omandanud Tartu Ülikoolis bakalaureuseõppes ökoloogia ja elustiku kaitse ning magistriõppes bioloogia eriala. Ta on lõpetanud Noored Kooli 9. lennu, läbinud alustavate koolijuhtide arenguprogrammi ja haridusinnovatsiooni meistriklassi programmi.

Oma teadmisi ja kogemusi jagab ta külalisõppejõuna Tartu Ülikooli haridusinnovatsiooni magistriõppe üliõpilastele. 2015. aastast töötab Grete-Stina Haaristo Anna Haava nimelises Pala Koolis, kus kaks esimest aastat oli loodusainete õpetaja, huvijuht, noortekeskuse juht ja alates 2017. aastast direktor.

On seda kõike piisavalt?

On seda kõike ikka piisavalt, et tulla suhteliselt vaiksest maakoolist ja asuda üles ehitama pealinna külje alla veel olematut riigigümnaasiumi? Sest tulevikus ei saa see kool olema ainult osaks ühe Eestimaa jätkusuutlikuma valla pulbitsevast vereringest, vaid peab hakkama konkurentsi pakkuma ka pealinna eliitkoolidele…

Võib arvata, et vastne koolidirektor valib alluvateks omaenda kogemustele toetudes samuti noored, haritud ja energilised inimesed. Valikut toetab kindlasti ka see, et Harku valdki pole kitsi olnud õpetajatele lisatasu maksmisel.

Oluline uue kooli käitamisel on ka õppesuundade valik. Seda enam, et linnalähedased koolid on paremate õpilaste pärast konkureerimas kesklinna eliitkoolidega.

“Õppesuundi alustavale riigigümnaasiumile pole ette määratud,” kinnitab vastne direktor Grete-Stina Haaristo. Ja lisab: “Kui õppesuundade valikuks läheb, siis ei otsusta direktor üksi.

“ Samas räägib Grete-Stina Haaristo ka oma eelistusest: „Mina ei määrakski uuele koolile väga raudseid õppesuundi. Pigem looksin võimaluse lasta õpilasel endal otsustada, mida tal tulevikus rohkem vaja läheb, et seda võiks ta ka süvendatult õppida. Teeksin seda nii-öelda õppedistsipliinidest moodustatud moodulitena.”

“Ega ma loodusinimesena loodusaineid tingimata esikohale ei säti,” naerab Grete-Stina Haaristo. “Aga loodusteadused, tervisliku eluviisi käsitlemine on tunniplaanis kindlasti tähtsal kohal,” on ta järsku väga tõsine.

Kogukondlik

Pala koolijuhi töö kõrval jõuab noor naine olla veel Peipsiääre Vallavolikogu liige ja hariduskomisjoni esimees, MTÜ Kodavere Pärimuskeskuse juhatuse liige, MTÜ Pala Valla Noored juhatuse liige, Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi liige ja MTÜ Eesti Roheline Liikumine liige.

“Eks mul ole ikka isiklikku elu ka natuke,” on Grete-Stina Haaristo ajakirjanikuga suheldes jälle lõbus. “Teen tervisesporti, osalen rahvatantsus!”

Konkursikomisjoni juhi, Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummali sõnul paistis Grete-Stina Haaristo konkursil silma inimliku, õppijakeskse, teaduspõhise ja just kogukonda väärtustava juhina.

Sama kinnitab ka teine komisjoni liige, Harku vallavanem Erik Sandla: “Lisaks sellele, et Grete-Stina Haaristo on laialdaste teadmistega positiivne ja energiast tulvil inimene, oskab ta väärtustada kogukonda, panustades kogukonna heaks ka ise. Oma olulisimaks tööks Palal peabki ta kooli kujunemist kogukonnakooliks.”

Millest veel olematu kooli direktor alustab?

“Tööpostil alustan osalise tööajaga juba aprillis, täiel määral juuni keskpaigast. Esmajoones tegelen koostöövõrgustiku ja meeskonna loomisega. Minu jaoks on oluline saada kontakt valla inimestega, süveneda Harku valla ja Tabasalu kogukonna tegemistesse, tutvuda erinevate osapoolte ootuste ja nägemustega. Alustan ka koostööd teiste riigigümnaasiumitega, et õppida neilt nende parimaid praktikaid kooli käivitamisel ja arendamisel. Samuti osalen koolihoone ehitus- ja sisustusprotsessis,” kõneleb vastne koolijuht.
Edu talle!

Arvamus, Kati Kirikal, hea tuttav, Pala kooli sotsiaal- ja noortenõustaja

Mina tunnen Grete-Stinat kauem kui ainult Pala koolis töötamise aeg. Tunnen ainult heast küljest. Mulle meeldib jälgida inimesi. Ta on oma otsustes kindel, aga tema juhtimisstiil pole ülevalt alla, pigem on ta kaasav juht. Annab selgelt alluvatele õpetajatele teada, et nemad on oma ala spetsilistid, kellelt tema ootab häid nõuandeid. Samas on ta alati toeks, kuulab ja aitab alluvaid. On moodsalt öeldes teenindav juht, abipakkuv ja vastust jagav. Ma väga loodan, et ta rasket koormat kandes oma huumorimeelt ja positiivsust ei kaota.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.