Kes kaitseb vanu ja armsaid maju? (0)

“Vanad armsad majad, puumajad lõbusad. /—-/ Kui palju teis on soojust ja elu läbi käind, kes mäletab te noorust, kes on te sündi näind.” Taolise lauluga tulid 1970ndate alguses välja ansambli “Kukerpillid” liikmed.

Mööduval nädalal tõusid mitmed maakonna vanad majad tähelepanu orbiiti. Kahjuks saabus neljapäeva, 24. aprilli õhtul Kuusalust ärev uudis: laustules on üle 200 aasta vana pastoraat. Selles on elanud Eduard Ahrens ning temal külas käinud “Kalevala” autor Elias Lönnrot. Iga palk, põrandalaud või mööblitükk kõneles aja- ning kultuuriloost. Tänu koguduserahva ning kohalike kiirele tegutsemisele päästeti arhiiv ja raamatukogu. Öeldakse küll, et käsikirjad ei hävine. Aga see on pigem kirjanduslik väljend. Kui on kadunud kirjalikud andmed, siis on ära lõigatud ka ajalooline mälu.

Taas näitas õnnetusjuhtum pastoraadis, et maakoguduste elu ja rahalised võimalused on kasinad. Hävinud hoone oli kindlustamata. Kogudusele käivad pakkumised lihtsalt üle jõu. Loomulikult ei ole kindlustus imevits, mis kaitseb ning hoiab kõiki või kõike. Aga õnnetusjuhtumi järgsel raskel ajal on ka kindlustussumma abiks.
Õnneks ei ole Kuusalu õpetaja Jaanus Jalakas, kogudus ning kohalikud meeleheites. Juba kogutakse raha hoone taastamiseks.

Maakonna teises otsas Harju-Ristil on hooned õnneks terved. Kuid muresid jätkub sealgi. Kümnendivahetusest jäi tühjaks palkidest ehitatud kahekorruseline koolimaja. Nüüdsest on maja omanik kohalik kogudus. Plaanid on suured ning üllad. Vanast armsast koolist peab saama diakoonia-, hooldus- ning kultuuripaik. Taas on tähtis tegur raha, mida on, nagu alati, vähe. Kuid ühele kogukonnale tähtsa hoone päästmine on vähemalt alanud. Sest nagu me hästi teame, tõmbavad tühjad ehitised ligi halbade kavatsustega inimesi ning ka õnnetusi.

Tegelikult peaks vanade ja armsate majade kaitseks koostama kas maakondliku või koguni üleriikliku programmi. Eeskuju võiks olla Tallinna kirikute korrastamistööd. Paljud pühakojad on tänaseks löödud prillikivina läikima. Miks ei võiks hooldada nii ka maakohtade koole, vallamaju, pastoraate, vaksaleid, vesi- või tuuleveskeid ning muid rajatisi? Millal nii kaugele jõutakse, võib aga vaid oletada.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.