Kes Harju omavalitsusjuhtidest millist tulu teenivad? (0)
Article title
Kuigi nii Saku vallavanema Marti Rehemaa (fotol) kui Saue vallavanema Andres Laisa brutopalk on 4000 eurot, läheb Saku vallajuht igale elanikule kuus “maksma” 0,437, Laisk vaid 0,179 eurot. Foto: Allar Viivik
Värskelt avaldatud riigisektori ja omavalitsuste palgaandmetest nähtub, et ametkondade ja kohalike omavalitsusjuhtide keskmised palgad erinevad kordades, samuti on mõnedel omavalitsusjuhtidel kopsakad lisatasud, kuid mõnel pole neid üldse.

Harju Elu võttis rahandusministeeriumi poolt avaldatud andmetest välja üksnes Harjumaa (kaasa arvatud Tallinna) omavalitsusjuhtide põhitasud ja reastas need pingeritta alates suurimast, ehk Tallinna linnapea Taavi Aasa palgast ja lõpetades Loksa linnapea Värner Lootsmanni palgaga. Erinevus on (5288 eurot : 2250 eurot) 2,35 kordne.

Elanike arvu aga aluseks võttes – Tallinnas elas 1. aprilli 2019 seisuga 440 000 sisseregistreeritud elanikku, Loksal aga vaid 2250 – on erinevus 195,5kordne. Seega tundub Loksa linnapea palk Tallinna linnapea palgaga võrreldes küll väike, aga iga linnaelanik annab igas kalendrikuus oma linnapea palgaks 0,852 eurot, pealinnas aga 0,012 eurot.

Põhipalk ja lisatasud

Sellest ei saa teha ühest järeldust, nagu oleksid pealinnas juhtimiskulud ligi 70 korda odavamad kui väikelinnas – eks suurlinnas ole palgal ka ametnike armee, mis juhtimiskulusid kasvatab – aga midagi näitab see suhtarv ikka. Sest reeglina jagades kopsaka palgana tunduvad summad elanike arvuga, ei  tundugi need üldse suurtena.

Nii on Viimsi vallavanema Laine Randjärve 3840 euro suurune palk elaniku kohta vaid 0,189 eurot, millega ta on meie tabeli pingereas alles 13. kohal, kõrvu Rae vallavanema Mart Võrklaeva ja Saue vallavaneam Andres Laisaga. Oma linna maksumaksjat ei taha koormata Maardu linnapea Vladimir Arhipov, kes juhtides 15 250 elanikuga keerulise infrastruktuuriga (sadam ja tööstus) linna, saab palka 2850 eurot, minnes elanikule “maksma” vaid 0,187 eurot kuus.

Väga paljudes omavalitsustes lisanduvad põhipalgale veel autokompensatsioon ning preemiad, mida mõned omavalitsused, lähtudes volikogu otsusest, maksavad kas võrdselt kõikidele ametnikele või erinevalt, lähtudes põhipalgast. Ka jõulupreemiate maksmine erineb omavalitsuseti, mõnes küünivad need ühe kuu põhipalgani, mõnes omavalitsuses ei maksta üldse.

Ühe elaniku kohta

Harjumaa omavalitsusjuhi, vallavanema või linnapea keskmine palk (ilma Tallinna linnata) on 3243 eurot (bruto), 15-ne omavalitsuse keskmine elanike arv 10 902 elanikku ja omavalitsusjuhi keskmine “kulu” ühe elaniku kohta 0,297 eurot kuus (3,564 eurot aastas).

Tabeli viimane veerg näitab, mitmendal positsioonil on omavalitsusjuht oma palgaga elaniku kohta. Loomulikult on pingerea eesotsas siin väiksemate omavalitsusjuhtide (Loksa, Kiili, Raasiku) liidrid. Aga see on nende omavalitsuste elanike vaba tahe ja soov – säilitades omavalitsus, ollakse selle eest nõus ka enam maksma. Iseseisvus on kallis – teame seda ka oma riigi põhjal.

Omavalitsusjuhtide palgad
OMAVALITSUS NIMI PÕHITASU ELANIKE ARV kulu elaniku Kulu elaniku kohta
bruto € kohta €
Tallinn Taavi Aas 5288 440 000 0,012 16
Saku vald Marti Rehemaa 4000 9160 0,437 7
Saue vald Andres Laisk 4000 22 300 0,179 15
Viimsi vald Laine Randjärv 3840 20350 0,189 13
Rae vald Mart Võrklaev 3700 19 370 0,191 12
Lääne – Harju vald Jaanus Saat 3500 12680 0,276 10
Kiili vald Aimur Liiva 3500 5 400 0,648 2
Harku vald Erik Sandla 3485 15 000 0,232 11
Keila linn Enno Fels 3300 9 910 0,333 9
Jõelähtme vald Andrus Umboja 3000 6 520 0,46 6
Kuusalu vald Urmas Kirtsi 2900 6 545 0,443 5
Anija vald Riivo Noor 2900 6 210 0,467 4
Maardu linn Vladimir Arhipov 2850 15 250 0,187 14
Kose vald Merle Pussak 2830 7 140 0,396 8
Raasiku vald Andre Sepp 2600 5 065 0,513 3
Loksa linn Värner Lootsman 2250 2 640 0,852 1
OMAVALITSUSTE KESKMINE 3243 10 902 0,297

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.