Keilas toimub laupäeval Kaitseliidu õppus (0)

küsimustele vastab Kaitseliidu tsiviil-militaarkoostöö (CIMIC) spetsialist Kerstin-Hedvig Martmaa.

Milline õppus toimub 15. septembril Keila linnas?

Keilas toimub sellel päeval linnalahingu õppus, mille raames harjutavad Kaitseliidu Tallinna maleva üksused linnalahingu elemente hoonestatud aladel. Linnalahingu õppus algab 15. septembril orienteeruvalt kell 9, kui üksused alustavad liikumist Ääsmäe teelt. Nad jätkavad linnalahingu elementide harjutamist Keila linnas. Liigutakse nii jalgsi kui kaitseväe autodega. Ääsmäe teelt linna sisenedes liiguvad üksused läbi linna Terko hoonete poole, kus alustatakse tegevust orienteeruvalt 14. Linnalahingu õppuse orienteeruv lõpp on samal päeval kell 19.

Kuidas liikumine ja laskmine elanikke mõjutavad?

Kasutatakse vaid imitatsioonivahendeid (suits, paukpadrunid). Kõik osalevad kaitseliitlased on vormis ja eraldusmärkidega. Õppus ei kujuta ohtu kohalikele elanikele ning ootame elanikelt mõistvat suhtumist.
Õppuse raames liigub üksusega kaasas Tallinna maleva tsiviil-militaarkoostöö meeskond, kes annab kohalikele elanikele vajadusel jooksvat infot ning hoiab elanikke toimuvaga kursis. Meie meeskond teeb õppusest ka fotosid.

Miks valiti paigaks just Keila linn?

Taoliste õppuste läbiviimise sagedus või n-ö tihedus ei ole konkreetselt paigas. Üksused harjutavad regulaarselt ning erinevates võimalustes, eesmärgiga tagada üksusele võimalikult laiahaardeline ja mitmeid aspekte kaasav väljaõpe.
Kaitseliidu Tallinna malevale on see kolmas õppus Keila linnas. Varasemad on olnud aastatel 2015 ja 2016. 2017 jäi vahele, kuna osalesime Kevadtormil. Esimene õppus Keilas ja selle ümbruses peeti Kaitseliidu poolt aga juba 1926. aastal ning sellest on säilinud ka ringvaade. Linnas on õppuseid peetud tänu väga heale koostööle kohaliku omavalitsusega, kes on meid alati igakülgselt toetanud. Oleme väga tänulikud kohalike elanike mõistvale suhtumisele ja linnavalitsuse toetusele.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.