Saada vihje
Kõik vallad-linnad peale Keila valla ütlesid sundliitmisele “ei” (0)

Rahvaküsitlused kuues Harjumaa omavalitsuses toimusid möödunud pühapäeval ja esmaspäeval. Arvamust võimaliku sundliitmise osas sai avaldada Keila linnas, Padise, Vasalemma ja Keila vallas. Ida-Harjus olid rahvaküsitlused Kuusalu vallas ja Loksa linnas.

Keila linnas toimus küsitlus 23. ja 24. aprillil. Nimekirja oli kantud 7660 inimest, kellest andis oma hääle 3508 ehk 45,8 protsenti. Küsimusele: “Kas toetate Keila linna ühendamist Paldiski linna, Vasalemma valla, Keila valla ja Padise vallaga üheks haldusüksuseks?” vastas jaatavalt 113 (3,2 protsenti) ja eitavalt 3395 (96,8 protsenti) inimest.

Elektrooniliselt loeti ära 1172 inimese arvamus, neist vastas jaatavalt 44 ja eitavalt 1128.

Ka Padise valla kodanikud hääletasid sundliitmise vastu. Rahvaküsitlusel osales 49 protsenti valimisõiguslikest vallakodanikest. Valitsuse sundliitmise ettepaneku vastu hääletas 96,1 protsenti küsitlusel osalenutest.

Vasalemmas väike huvi

Keila vallas oli küsitlusnimekirjadesse kantud 3898 inimest, kes said vastata kahele küsimusele. Küsimusele “Kas toetate Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?” vastas kokku 160 inimest, mis teeb küsitluse osalusprotsendiks 4,1. Ühinemise pooldajaid oli 87 inimest (54,4 protsenti) ja vastaseid 73 (45,6 protsenti).

Küsimusele “Millist moodustatava omavalitsuse nime te eelistate?” vastas kokku 118 inimest. Kolm sedelit olid kehtetud. Nime Keila vald eelistas 90 inimest ning nime Lääne-Harju vald 25 inimest.

Vasalemma vallas võttis küsitlusest osa 212 inimest ehk osavõtuprotsent oli 10,1. Ühinemise pooldajaid oli 37,7 ja vastaseid 62,3 protsenti. Viimasena toimub arvamusavaldus Paldiskis 7.-8. mail. Sealne küsimus on: „Kas toetate Paldiski linna ja Padise valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?“

Kuusalu ning Loksa vastu

Loksal osales 2420 rahvahääletuse hääleõiguslikust elanikust 632 elanikku. Sealhulgas anti 105 e-häält). Kokku osales 26,12 protsenti hääleõiguslikest elanikest. Ei ütlesid Loksa linna ja Kuusalu valla ühendamisele 466 inimest ehk 73, 73 protsenti. Ja ütlesid Loksa linna ja Kuusalu valla liitmisele 166 inimest ehk 26,27 protsenti. 105 e-häält jagunesid: 62 vastu ja 43 poolt .

Kuusalus osales küsitlusel 595 inimest, mis on 11,4 protsenti hääleõiguslikest elanikest.. Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemist toetas neist 239 ehk 40,2 protsenti.Ühinemist ei toetanud 354 inimest.

Omavalitsuste küsitluste tulemused on nüüdseks selged. Mis saab sundliitmiste ettepanekutest edasi? Rahandusministeeriumi regionaalosakonna õigusnõuniku Olivia Taluste kommentaar on järgmine: “Tulemused ei ole omavalitsustele ega valitsusele otsustamisel siduvad. Küll tuleb küsitluse tulemusi otsustamisel ühe olulise asjaoluna kaaluda. Volikogudel on aega 15. maini, et kujundada oma arvamus valitsuse ettepaneku osas. Hiljemalt sel kuupäeval peavad omavalitsused saatma maavanemale volikogu otsuse, kus on põhjendatud arvamus valitsuse ettepanekule. Rahandusministeerium esitab omavalitsuste arvamused valitsusele esimesel võimalusel, et otsused saaks teha juba enne 15. juunit.”

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.