Keilas avati 200 lapsele kaasaegne lasteaiahoone (0)
Article title
Miki lasteaia uus hoone mõni päev enne avamist. FOTO: Allar Viivik
Täna, 22. augustil avatiKeilas Miki lasteaia uus hoone, mis mahutab uuel õppeaastal ligi 200 last. 3,2 miljonit eurot maksev ehitis asendab vana amortiseerunud hoone ja toob varasemalt erinevates majades töötanud lasteaia kokku ühe katuse alla.

Keila abilinnapea Eike Käsi sõnul oli linnale uut ruumikamat lasteaeda hädasti tarvis, kuna viimase 10 aasta jooksul on lasteaiakohtade arv suurenenud 13 protsenti ning nõudlus kohtade järele kasvab jätkuvalt. “Keila on tänu heale elukeskkonnale, pealinna lähedusele ja suurepärasele rongiühendusele atraktiivne just noortele peredele. Linnas on iive jätkuvalt positiivne ning lasteaeda ja esimesse klassi minevate laste arv on lähiaastatel kasvutrendis. Seetõttu on ülioluline tagada ka kvaliteetne lasteaiateenus,” lausus Käsi.

Uus hoone on planeeritud üheksale rühmale ning sel õppeaastal alustab uues majas neli aia-, kolm sõime-, üks liit- ja üks väikerühm. Abilinnapea sõnul võimaldab uus lasteaiahoone varasemast suuremat paindlikkust lasteaiarühmade komplekteerimisel. “Kui varem olid Miki lasteaias kõik rühmad liitrühmad, siis nüüd võimaldavad uued avarad ja kaasaegsed ruumid avada aiarühmi ja pakkuda alusharidust suuremale hulgale lastele,” sõnas Käsi. “Hetkel on suurem vajadus ka sõimerühmade järele, mida tänu uuele hoonele saame sel sügisel avada mitu.”

Kui viimased üheksa aastat on Miki lasteaed töötanud kahes erinevas hoones, siis uus suurem maja võimaldab kogu lasteaia tuua ühise katuse alla. “Usun, et see lahendus valmistab rõõmu nii lasteaia kollektiivile kui ka lastevanematele,” lausus Käsi.

Uue hoone ehitamisega alustati eelmise aasta juulis. Hoone projekteeris Esplan OÜ Arhitekt Vilve Enno ja ehitas Haart Ehitus.

Hoone ehitaja, Haart Ehituse projektijuhi Marek Tiigi sõnul vastab lasteaia uus maja igati kaasaegsetele õppeasutustele esitatud ehitusnõuetele ning omab energiatõhususe B klassi. “Miki lasteaia ehitamisel on kasutatud lastesõbralikke materjale ning hoonesse on paigaldatud kvaliteetsed tehnosüsteemid ja seadmed. Näiteks tagab hea sisekliima hoone ventilatsioonisüsteeme juhtiv automaatika, mis reguleerib vastavalt süsihappegaasi tasemele ruumide õhuvahetust. Miljööväärtuslikule alale ehitatud hoone teeb väliselt huvitavaks fassaadilahendus, kus on kasutatud rohkelt erinevaid materjale, detaile ja värve, mis koos põneva haljastusega püüab kindlasti möödujate pilke,” loetles Tiik uue lasteaiahoone häid omadusi.

Miki on Keilas kõige vanem lasteaed ja tähistas mais oma 73. sünnipäeva. Lasteaias on pandud suur rõhk loodusõppele ja seda toetab tugev kunstiõpetuse liin ning lasteaed kuulub tervist edendavate lasteaedade võrku.

Lisaks Miki lasteaiale asub Keilas veel kaks lasteaeda, millest üks on eralasteaed.

(Keila linnavalitsus/HE)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.