Keila vallaleht sattus rahastamiskomisjoni uurimise alla (0)
Augustikuu Keila Valla Leht, kus esiküljel antakse vallarahvale aru, mis on tehtud ja mis tegemisel. 
Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) algatas eelmisel nädalal menetluse augustikuu Keila vallalehes ilmunud poliitpropaganda tõttu. Vallavanem Jaan Alver kinnitas Harju Elule, et vallalehes saavad sõna kõik erakonnad, valimisnimekirjad ja üksikkandidaadid.

“Keila vallas välja antud ajalehes on täiesti selgelt ühepoolselt propageeritud praegu valitseva koalitsiooni poliitilise seisukohti ja ühe valimisliidu seisukohti. Selles osas algatame menetluse ja uurime täpsemalt, kuidas need asjaolud kohapeal on olnud,” ütles ERJK esimees Ardo Ojasalu 14. septembril BNSile.

Komisjon ei karista

Harju Elu küsimustele vastas ERJK aseesimees Kaarel Tarand.

Kas menetlust alustati mõne erakonna või valimisliidu kaebuse põhjal? Või nägid komisjoni liikmed ise lehte?

Menetluse algtõukeks oli kodaniku kiri. ERJK on tellinud kõigi omavalitsuste perioodiliste trükiväljaannete monitooringu ja analüüsib üldistatult neid lehti pärast valimiste toimumist. Üksikjuhtumid aga võtame menetlusse kohe pärast välist tõuget.

Kas tänaseks on kuulatud ära vallavalitsuse ja võimuliidu selgitused?

Toimingute järjekord komisjonis on see, et kui otsustatakse mingi info alusel menetlust alustada, siis esimese sammuna asutakse koguma tõendeid ja selgitusi. Esimeses järjekorras küsitakse asjaosaliselt dokumente ja selgitusi. Vastava sisuga kiri Keila vallavalitsusele läheb välja eeldatavasti sellel nädalal.

Millised on edasised sammud?

Iga järgmine samm tuleneb eelnevast. Kui tuvastatakse tõendite alusel, et kõik on olnud seaduslik, menetlus lõpetatakse. Kui tuvastatakse eksimusi, siis algab ettekirjutuse koostamine. ERJK ei karista kedagi, vaid teeb vajadusel ettekirjutusi.

Avatud kõikidele

Vallavanem Jaan Alver tunnistas, et lehenumbris ilmus tema arvamuslugu, kus ta nimetas, et on Reformierakonna liige. Erakonnas on ta aastast 1995 ja see pole saladus.
Lisaks oli vallalehes Alveri soov Pannkoogi kohvikus elanikega vestelda. “Augustikuu lehes said sõna valimistel kolme erinevat seltskonda esindavad volikogu liikmed. Ja kuna kõik ei mahu ühte lehte, siis on septembris ka veel kaks järgmist valimisliitu,” ütles Alver.

Jaan Alver. 

Mida vastata ERJK kriitikale ning alustatud uurimisele?

Jaan Alver: Üllatav oli ERJK otsust lugeda, millele ei eelnenud minu küsitlemist ega selgitusi minu poolt. Komisjon ei ole siiani minu poole pöördunud. On vaid etteheitev otsus, millega ma (nagu vastuväites lugeda) ei nõustu. Minu sügav veendumus seisneb selles, et kohalik vallavalitsus eesotsas vallavanemaga peabki temale antud mandaadi piires elanike ees aru andma, mida ta valla elanike heaks on korda saatnud. Kas vallavanemal on leht täis vabandusi, et rahapuudusel ei ole võimalik mitte midagi teha või vallavalitsus näitab oma haldussuutlikust valla rahva ees.

Kas septembrikuu ja võimalik et ka oktoobrinumbris saavad sõna ka teised erakonnad, nimekirjad ja üksikkandidaadid?

Ühelegi soovijale lehes artikleid üllitada ei ole siiani ära öeldud

Kuidas üldse säilitada enne valimisi omavalitsuste ajalehtedes tasakaal?

Kui tasakaalu ei suuda säilitada isegi üleriiklikud lehed, maakonnalehtedest rääkimata, siis on tegelikult üliraske seda nõuda omavalitsuse lehelt. Viimane on nii ehk naa hetke võimuliidu nägu. Kuid nagu Keila valla positiivsel näitel on näha, saavad lehes sõna kõik soovijad. Millal siis veel vallaelanike ees aruanda, kui valimiste eel ja lehe kaudu.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.