Keila ja Kuusalu nõuavad Ligilt riigigümnaasiumi (0)
Keila linna ja Kuusalu valla juhid saatsid märgukirja haridusminister Jürgen Ligile, milles paluvad lähtuda Harjumaa riigigümnaasiumite tegevuskava koostamisel regionaalse arengu eesmärkidest ning eelistada riigikoolide rajamise kavandamisel Keila linna ja Kuusalu valda.

Kirjas soovitatakse loobuda Harjumaale mammutgümnaasiumite (min 540 õpilasega) rajamisest ning leida võimalus praeguste plaanide kohaselt teise etappi jäävate riigigümnaasiumide (min 250 õpilasega) rajamiseks Keilasse ja Kuusallu.

„Oleme seisukohal, et regionaalpoliitiliste argumentide arvestamine omab Harjumaale riigigümnaasiumite rajamisel oluliselt suuremat kaalu, kui ministeeriumi poolt uuringut arvesse võttes /…/ neile omistati. Kahjuks soosib praegune kava kaugemate piirkondade ääremaastumist. Meie hinnangul peaks Harjumaa erinevate regioonide arengu jätkusuutlikkuse tagamise huvidest lähtuv riigigümnaasiumite rajamine piirkondlikesse keskustesse Tallinnast kaugemale jäävates maakondlikes keskustes olema prioriteetne võrreldes riigigümnaasiumite rajamise võimalusega vähemalt 540-le õpilasele Tallinnasse ja Tallinna vahetusse lähedusse,” kirjutavad Kuusalu vallavolikogu esimees Enn Kirsman, Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi, Keila linnavolikogu esimees Tanel Mõistus ja Keila linnapea Enno Fels.

Lisaks pööravad omavalitsusjuhid oma kirjas tähelepanu aspektile, millega tuleks riigigümnaasiumite kohavaliku puhul arvestada – tänasel päeval on enamus kohapealsetest sündmustest seotud eelkõige gümnaasiumiastme noortega. „Tallinnast väiksemates omavalitsustes on kogukonna ja gümnasistide side väga tihe nii läbi huvitegevuse kui läbi tasemehariduse näiteks muusikakoolis. Pikk kooli ja sealt tagasi koju sõitmise aeg viib selleni, et täna peamiselt kohapealses piirkondlikus keskuses pakutav rikkalik huvi- ning vaba aja tegevus, trennid ja huviringid, mida kasutavad ka keskuste läheduses/naabervaldades elavad noored, on määratud hääbumisele, ning samas õpilane ise peab oma huvialadest ajapuudusel loobuma,“ märgivad omavalitsusjuhid.

Haridus- ja teadusministeeriumi tellitud Geomedia uuringus leidsid analüütikud, et Harjumaale väljaspool Tallinna oleks 540 õpilasega riigigümnaasiume mõttekas rajada lisaks Viimsile veel Jürisse, Laagrisse ning Tabasallu.

Geomedia pakkus välja, et regionaalpoliitiliste argumentidega oleks vaja kaaluda riigigümnaasiumite loomist ka Sakku, Keilasse ja Kuusallu, kuhu võiks rajada 250 õpilasega riigigümnaasiumid. Haridus- ja teaduministeeriumi koolivõrgu juht Kalle Küttis ütles, et esimeses järjekorras alustab riik läbirääkimisi Saue ja Harku vallaga, valmis ollakse alustama läbirääkimisi ka Rae vallaga ja Tallinna linnaga. Saku, Keila ja Kuusalu kandidatuuri arutatakse Küttise sõnul uuesti 2018. aastal.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.