Keila elanikud nõuavad minister Korbilt kirjaga aru (0)
Keila elanikud saatsid riigihaldusminister Mihhail Korbile kirja 13 küsimusega. Nendes palutakse selgitusi kodulinna sundliitmise küsimuses. Läkitusele on alla kirjutanud 82 linnakodanikku. Keila linnavolikogu määras aga tulevase volikogu liikmete arvu.

Ühispöördumises seisab, et allakirjutanute hulgas on nii põlised keilakaid kui ka täitsa uustulnukad, kes kõik hoolivad oma kodulinna ja kogukonna käekäigust. Algatusgrupi eestvedaja Aare Lepiksaare sõnul ei ole allakirjutanud kohaliku võimu esindajad ega linnajuhid. “Keegi meist ei kuulu ühtegi erakonda. Kirjutasime, sest Keila linna sundliitmise protsess ei ole meie jaoks poliitiline, vaid isiklik küsimus,” lisas ta.

Pool elanikest vastu

Kolmeteistkümne küsimuse hulgas soovitakse näiteks teada, kuidas saaks ühendomavalitsuses ametnike arv väheneda, kui tööde maht suurema haldusüksuse puhul suureneb? Näiteks on Keila linna pindala 11 ruutkilomeetrit, kuid Lääne-Harju valla pindala oleks ligi 656 ruutkilomeetrit. “Kuidas tuleb vähem ametnikke toime näiteks teede ja tänavate haldus- ning hooldustööde korraldamisega, haljastamise korraldamisega, sotsiaalteenuste pakkumisega? Kuidas saavad need eelnimetatud teenused avalikkuse jaoks areneda praegusest paremaks, kui raha kusagilt juurde ei tule ja ametnike arv väheneb?” küsivad elanikud.

Samuti viitavad kirja autorid haldusreformi seaduse seletuskirjale, mille kohaselt peaks reformi tulemusel saama palgata pädevamaid ametnikke, küsides, kas ministril on tõendeid selle kohta, justkui ei ole Keila linna ametnikud praegu piisavalt pädevad.

Veel huvitab Keila elanikke mida arvab minister Korb Keilas toimunud rahvaküsitlusest, kus 96,8 protsenti osalenutest (osavõtuprotsent oli 45,8) ütles ühinemisele ei.

Tulevane volikogu

Tänaseks on selgunud, et valitsuse sundliitmise ettepanekuga nõustus ainult Keila vald. Nii Keila linn, Paldiski linn kui Vasalemma ja Padise vald teatasid oma mittenõustumisest. Ministrile saadetud kirjas küsitakse, kas edukas saab olla omavalitsus, mis pannakse kokku rahva tahte vastaselt?

2. mai istungil sundliitmise plaani maha hääletanud Keila linnavolikogu kinnitas 9. mail uue volikogu liikmete arvu, määras valimisringkonnad ja mandaadid. Uues linnavolikogus on 19 liiget juhul, kui rahvastikuregistrijärgsete Keila linna elanike arv seisuga 1. juuni 2017 on kuni 10 000 või 21 saadikut, kui elanikke on üle 10 000. Valimisringkondi on aga üks.

Keila linnavalitsus saatis maavalitsuse kaudu valitsusele mittenõustuva vastuse 15. veebruari sundliitmise ettepaneku kohta.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.