Kehra saab energiat säästva lasteaiamaja (0)
Article title
Lastetare kasvandikud tervitasid ehitatavat hoonet lauluga. Nemad saavad uude majja sügisel.

Kehras valmib tänavu sügiseks uus lasteaed Lastetare. Eelmisel neljapäeval asetati Keskuse tänavale kerkivale hoonele nurgakivi, ehituse koguhind on üle kolme miljoni euro. Vana lasteaed läheb aga lammutamisele.

Üks nurgakivi asetajatest, Anija volikogu esimees Jaanus Kalev ütleb lehele, et uusehituse tingis Laste tänava hoone kehv seisukord. „Praegune Lastetare maja valmis 68 aastat tagasi. Mõni aeg tagasi tellisime sellele ekspertiisi. Aastaid tagasi oli hoones veeleke ning pärast seda hakkas arenema hallitus,“ räägib Kalev. Tema sõnul ei olnud mõtet maja jupikaupa remontida ehk asendada uksi, aknaid ja muudki.

Selle asemel võeti suund lasteaia uue ja tänapäevase hoone ehitamisele. Vana Lastetare asukoht Laste tänaval jääb esialgu tühjaks, kuid tulevikus on sinna kavandatud elamuarendus.

Nurgakivi paneku tseremoonia. Päevakohaseid tervitussõnu ütleb volikogu esimees Jaanus Kalev. 

Uus Lastetare kerkib Keskuse tänavale. Kehrat vähetundvale inimesele on orientiirid jõulukuusk, suvine jaanipäevaplats ning bensiinijaam. Kalev lisab, et samasse kanti on tulevikus planeeritud samuti elamuarendus.

Kolm miljonit eurot

Vallavalitsuse ehitus- ja hankespetsialist Viljo Leis selgitab, et ehituslepingu maksumus on 2 915 911 eurot. See sisaldab lisaks seitset rühma mahutavale hoonele ka parklat, juurdepääsuteed, kergliiklusteid, õueala piirdeaeda ja sisemisi teid, kahte õueala varjualust. „Kogu projekti maksumuseks on planeeritud 3 111 357 eurot (sh ka olemasolevate hoonete lammutus), millest toetus on 1 026 000 eurot.

Täpsemalt saab vald toetust meetmest „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes“,“ ütleb Leis. Rahvakeeles võib neid abipakette nimetada kui CO2 meetmeteks. Kogu uus hoone peab olema energiat säästev rajatis.

Majja lisanduvad veel osaliselt uus mööbel ja õueala mänguvahendid. Tänavuses Anija valla eelarves on selleks kokku 150 000 eurot.

Fotod Tiit Koha 

Esialgu avatakse majas seitse rühma, vajadusel saab lisada veel kaks.

Oktoobriks valmis

Nurgakivi päris tühjale kohale ei pandud. Leis ütleb, et tehtud on mullatööd, rajatud vundamendi alused, vundamendi raudbetoontaldmik ja laotud vundamendi müürid. Ehitab OÜ Vanalinna Ehitus. Projekteeris OÜ ConArte. Uus Lastetare on sarnane Peetri alevikus toimetava Aruheina lasteaiaga.

„Ehitustööde valmimistähtaeg on tänavuse aasta 4. oktoober. Raske on ehitustoodete tarnetega, kuid esialgu loodame sellest kinni pidada,“ lubab Viljo Leis. Tema sõnul alustati planeerimisega 2020. aasta märtsis. Enne seda selgus ehitusauditiga: mõistlik oleks olemasolevad lammutada ja uus hoone ehitada.

„Praegune Lastetare maja valmis 68 aastat tagasi. Mõni aeg tagasi tellisime sellele ekspertiisi. Hoones on olnud veeleke ning pärast seda hakkas arenema hallitus.“

Lastetare hoone peaks valmima tänavu oktoobris. Millised on veel suuremad investeeringud haridusse? Jaanus Kalev ütleb, et kaks tööd võeti ette Alavere külas. Seal uuendati 2018. aasta sügiseks lasteaeda Mõmmila. 2021. aasta septembriks aga rekonstrueeriti põhjalikult Alavere põhikooli hoone.

Viljo Leis lisab mõned muud lähiaja ehitused Anija vallas. „Ülejäänud investeeringute põhirõhk on teedel. Kokku kulub nendele 432 700 eurot,“ ütleb Leis. Ehitatakse Kehra linna Keskuse tänava kergliiklustee 500-meetrine lõik. Samuti on arvestatud Alavere kergliiklustee lõigu ehituse ja kruusateede pindamisega.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.