Omavalitsused saavad taotleda 7 miljonit lisaraha teede remondiks