Vasarahoop ühisveevärgi rajamiseks Türisallu ja Keila-Joale