Kas tõesti lammutakse Pranglis kultuurikuur? (0)
Article title
Kultuuri- ja turismikeskusena tegutsenud kuur asub Kelnase sadamas. FOTO: Martin Andreller
Prangli saarel Kelnase sadamas asuva kuuri lammutamisotsus on vallavalitsuses tehtud. Kultuurisündmusi korraldava MTÜ Prangliranna esindaja hinnangul on otsus langetatud kiirustades ning suuremaid põhjendusi toomata.
Vald aga kinnitab, et kuur on elu- ning tuleohtlik ja selles ei saa üritusi korraldada. Samas ei kaaluta olemasolevaid võimalusi hoone renoveerimiseks või lähimate aastate jooksul ehitada sadamasse ka uut hoonet.
Praeguseks on plaanid peatud ning vallavalitsus asus ehitise ümber toimuvat uurima.

Prangli saarel Kelnase sadamas asuv sadamakuur valmis aastal 1953. Koos uue Eesti saabumisega muutus ka selle otstarve ning sellest sai kultuuriürituste paik. Kultuuri asus korraldama vastloodud MTÜ Prangliranna ning aastal 2013 andis Viimsi vald omavalitsuse valduses oleva kuuri neile kasutada.
“Selle kohta on olemas ka leping. Alguses pidime rajatist väheke kõpitsema. Kasutada saime selle esialgu aastaks ning hiljem lepet pikendati,” ütleb MTÜ eestvedaja Annika Prangli. Seda tegi volikogu ning Prangli sõnul pikendati kasutust määramata tähtajaks.

Kultuur ning sport õitsesid puidust sadamakuuris. Toimusid kontserdid, tantsupeod, teatrietendused, kinoseansid ja muudki. Viis aastat järjest peeti Prangli jooksu ja kolm aastat ka saare regatti. Samuti tähistati kaluritepäeva. Kuurist jagati ka saarele saabunutele turismiteavet.
“Teatrietendused olid eriti populaarsed. Suvistel etendustel käis kokku vähemalt 400–500 huvilist. Kõik etendused olid just selle koha jaoks lavastatud,” räägib Prangli. “Selline publiku arv on väikese saare kohta väga hea.”

Ohtlik katus oleks remonditud

Tänavu 31. augustil oli aga armsas sadamakuuris viimane üritus, sest vald soovib hoonet lammutada. Põhjusena tuuakse kehv ehituslik olukord, ohtlikkus ning läbijooksev katus.
“Seda ma ei vaidlusta, et katus on kehv, tilgub läbi ja vajab remonti. Käisin aprillis vallavalitsuses ja sain abivallavanema poolt ka remondile kooskõlastuse,” möönab Prangli. Et MTÜ-l napib raha ning remont kallis, tehti mõni aeg tagasi taotlus ka PRIA-le. Esimene taotlus ei leidnud Leaderi programmist toetust. Tänavu õnnestus aga kalandusmeetmest katuse remondi raha saada. “Isegi tööde algus olid novembri alguseks kokku lepitud,” ütleb Prangli.

21. septembril saabus vallavalitsusest teade, et kuur plaanitakse lammutada. Suuliselt tuli eelnevalt info kõrvalasuva parkla ehitaja käest. 23. septembril helistati Annika Pranglile vallavalitsusest ning teatati otsusest kuur lammutada. Veidi aega enne algasid kuuri kõrval parkla ehitustööd. Ehitusliiv tungis aga osaliselt kuuri, rikkudes laudist ning liiva raskus vajutas talasid. “Teavitasin sellest vallavalitsust. Vastust aga ei tulnud. Uurisin kaheksa korda. Vastati, et sadamakuuri ja selle lähiaja kasutamine on lähiajal vallavalitsuse istungi päevakorras. Kirjutasin ka remondi rahastusest. Aga siis tuli lammutusotsus,” kirjeldab Prangli. Valla vastava ala ametnikud käisid Prangli sõnul septembris ka saarel kuuri vaatamas ning olukorraga tutvumas. Prangli sõnul on sadamaga peetud plaane aastakümneid, kuid midagi pole siiani juhtunud. Nüüd langetati lammutusotsus.
Võitlus jätkub

Mis saab kuurist ja kultuurist edasi? “PRIA rahastamisotsus on olemas ning töö tegija on valitud. Üritan vallale väita, et olukord on selline ja palun selgust. Aga seal on jäädud lammutamise otsuse juurde. Volikogusse ka saatsin kirja. Vallavanem Laine Randjärv on lubanud, et asja arutatakse ning mingi lahendus saabub lähiajal,” ütleb Prangli.
Tema sõnul saab kultuuriüritusi teha ka mujal. Näiteks saare rahvamajas või laululaval. Aga siiani on peaaegu kogu saare kultuurielu olnud MTÜ algatus ja korraldus, mitte valla algatus,” ütleb naine. Vald on tema sõnul toetanud vaid kaluritepäeva ning saare jooksu korraldamist.
Harju Elu pöördus kommentaaride saamiseks Viimsi vallavalitsuse poole. Vastas avalike suhete just Rain Resmeldt Uusen.

Tema vastus on järgmine:
“Seoses Viimsi vallavalitsuse poolt tehtud ettekirjutusega Prangli Sadama Kuuri lammutamise teemal peame vajalikuks selgitada järgmist: Viimsi vallavalitsuse poolse järelevalve käigus viidi Prangli saarel 26.09.2019 läbi paikvaatlus Kelnase sadama kuuri osas ning tuvastati, et kuur on halvas seisukorras ja ei vasta ehitusseadustiku nõuetele, mistõttu ei ole see inimestele enam turvaline. Kõnealune Kelnase sadama kuur kuulub Viimsi vallavalitsusele ning on alates 03.02.2014 olnud MTÜ Prangliranna kasutuses. Viimsi vallavalitsuse ja MTÜ Prangliranna vahel on 03.02.2014 sõlmitud vara tasuta kasutamise leping, mis sõlmiti tähtajaga kuni 31.12.2016. Peale tähtaja lõppemist on MTÜ Prangliranna hoonet jätkuvalt tasuta kasutanud ning sadama kuuris on tänaseni viidud MTÜ Prangliranna poolt läbi erinevaid üritusi, korraldatud pulmi, pidusid ning kontserte.

Kuuri omanikuna on vallal aga kohustus tagada inimeste ohutus ning hoone vastavus õigusaktidele. Nendest kaalutlustest lähtuvalt ning tulenevalt järelevalve ettepanekutest saigi vallavalitsuses vastu võetud otsus kuur lammutada. Reaalse lammutamise tähtaega ei ole paika pandud, esialgu sulgeme hoone kasutajatele ohutuse tagamise eesmärgil.
Selgitame täiendavalt, et juba 27. oktoobri 2015 volikogu otsuse nr 100 „Vara tasuta kasutamise lepingu pikendamine MTÜ-ga Prangliranna“ seletuskirjast ilmneb, et sadama arendusplaanide kohaselt kuulub hoone lammutamisele, mistõttu hoone võimalik kasutus on ajutise iseloomuga.
Iga juhul alustab Viimsi vald võimalike alternatiivide otsimisega, et jätkuvalt pakkuda turistidele Prangli saarel meelelahutuse võimalusi.”

Vallavalitsus alustab uurimist

Vallavanem Laine Randjärv kinnitas 14- novembril toimetusele, et kuna enamus kokkulepetest Prangli tööriistakuuriga seoses on tehtud nii kirjalikult kui suuliselt kuue aasta jooksul ja enne tema ametisse asumist, soovib ta avalikust huvist lähtudes vaadata kuue aasta pikkuse koostöö MTÜga Prangliranna põhjalikult koos erinevaid eksperte kaasates läbi. “Peame kindlaks tegema, milline on saareelanike ootus, miks on kuur tänaseks meie järelvalve poolt fikseeritud ohtlikus seisus ja kuidas on toimunud Kelnase sadama-ala planeeringu avalik arutelu. Teadmine kuuri lammutamisest on olnud avalik teave aastaid, samuti kuuri kultuuriüritusteks kasutamise ajutise iseloomuga fakt. Praegu on osa infost olnud kallutatud iseloomuga. Seetõttu võtan aega, et kuuri käekäigu teemasse veelkord põhjalikult süüvida.”

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.