Kas Salmistu sadam tehakse eurorahaga korda? (0)
Article title
Praegust Salmistu sadama kaid on raske isegi kaiks nimetada.
Kui 2016. ja 2017. aastal jäi Salmistu sadam soovitud eurorahadeta, siis veebruari alguses saabus Riigi Tugiteenuste Keskuselt kinnitus Salmistu sadama rekonstrueerimise toetamiseks Euroopa Liidu piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest.

Tõsi, kui kolme aasta eest soovis Kuusalu vald Salmistu sadama korda teha 1,9 miljoni euroga, siis praeguseks on summa kahanenud 1 129 012 euro peale ehk ligemale 40 protsendi võrra kasinam.

Sellest moodustab Kuusalu valla omafinantseering 338 701 eurot, Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu tulnud Euroopa Liidu piirkondade tugevdamise meetme raha 790 311 eurot.

Kas rahast piisab?

Salmistu sadamasse viiva tee eravalduses olevate kinnistute osas tuleb seada teeservituudid, koostada ja esitada Riigi Tugiteenuste Keskusele ehitusprojekt põhiprojekti staadiumis ning ehitusekspertiis hiljemalt käesoleva aasta 31. detsembriks.

Kuusalu vallavalitsus kavandab 2019. aasta eelarvesse Salmistu sadamaga seotud kulusid aga kõigest 40 000 euro ulatuses, mis peaks valla hinnangul katma projekteerimise kulud.

“Kui te küsite, et miks on eelarvestrateegias 40 000, siis 40 000 on sellepärast, et me arvame, et 2019. aastal meil rohkem raha ei kulu,” ütleb Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi Harju Elule.

Et vald saaks kokku omafinantseeringu 338 701 eurot, siis kust leitakse ülejäänud 298 701 eurot? “Võimalusi on mitmeid. Kas omavahenditest või kusagilt mujalt. See on täna lahtine,” arvab Kirtsi.
“Fakt on see, et reaalne ehitustegevus ei alga enne, kui kõige varem aasta pärast ja selle aja peale on ka finantseerimine selge,” lisab vallavanem.

Tema sõnul tuleb see 298 701 eurot Kuusalu valla järgnevate aastate eelarvetest, kui ei leita muid vahendeid. Samas käib Kirtsi jutust läbi ka number 1,3 miljonit, mis tähendab, et leida tuleb täiendavad 170 988 eurot.

Kas on kavas veel rahataotlusi kirjutada? “Kindlasti,” ütleb Kirtsi, tunnistades sellega, et praegune omafinantseering koos toetussummaga ei ole piisav.

Mitte enne 2021. aastat

Kitsaskohaks võivad kujuneda ka servituudid, sest sadamasse viib poole kilomeetri pikkune tee, mis läbib mitut erakinnistut. “Osa omanikega on kokkuleppele jõutud, osaga ei ole. Seal läbirääkimised veel käivad,” räägib Kirtsi.

“See on avalik tee. See tee on seal ja jääb sinna. Seda enam, et kinnistute omanikud on sellest sadamast vägagi huvitatud,” loodab vallavanem läbirääkimiste edusse.

Vallavalitsuse hinnangul võiks ehitamine hakata pihta 2020. aasta kevadel ning 2021. aasta maiks-juuniks võiks valmis olla vesiehitised ehk kai ja kaitsemuul. “Kuigi ega lõplik tõde selgub riigihanke käigus, seda ei oska ju keegi ennustada,” jääb Kirtsi jällegi natuke ebamääraseks.

Seda, kui pika kai ja kaitsemuulid Salmistu sadam saab, vallavanem jällegi ei tea. “Projekti alles hakatakse tegema. Meil on praegu alles eskiisi tase. Avamist ei plaanita kindlasti enne kui ülejärgmise aasta suvel.”

Tema sõnul hakkaks Salmistu sadam valmides mahutama 40 väikelaeva.

Lootused operaatoril

Kuusalu vald loodab, et edasised investeeringud jäävad sadama tulevase käitaja, mitte valla kanda. Seni pole ükski potentsiaalne käitaja endast veel teada andnud.

“Kes on käitaja? Pole vähimatki aimu. Eks see konkurss tuleb välja kuulutada aastal 2020. Konkurss käitaja leidmiseks peaks käima enne, kui sadam on lõpuni valmis ehitatud, aga mingeid kuupäevi paika pandud veel ei ole,” ütleb Kirtsi.

“Millal ja millisel kujul tulevad Salmistu sadamasse teenindushooned, see sõltub sellest käitajast, keda me hakkame otsima ja loomulikult ka sellest rahast, mida sinna keegi tahab paigutada,” arvab vallavanem.
Kui suuri investeeringuid Kuusalu vald operaatorilt ikkagi ootab? “Ei ole ka seda otsustatud. Ei ole isegi arutatud mitte,” väidab Kirtsi.

Kuusalu vallal on lisaks Salmistu sadamale ka Tapurla sadam. “Tapurla olukord on hea,” hindab vallavanem. “Tapurla on küll valla sadamate kirjas, aga ta on tegelikult erasadam. Seal on neil ka kalalaevad kai ääres.”

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.