Kas Harjumaa on suurteks kriisideks valmis? (0)
Article title
Foto on illustratiivne ning võetud vabatahtlike päästjate õppusel, mais 2015 Kloogal.

Marko Rüü

Põhja päästekeskuse juht

Mida on päästekeskusel Lõuna-Eesti ja kitsamalt Võrumaa kriisist õppida?

Igast kriisist on meil midagi õppida. Võru linnas toimunu näitas hästi, et käitumisjuhised kriisiolukordadeks ei ole elanikkonnani sellises ulatuses jõudnud nagu me seda lootsime või ootasime ning kindlasti tuleb selles suunas tööd jätkata ja tõhustada. Päästeameti jaoks on oluline, et iga Eesti elanik teaks, kuidas kriisi ajal käituda ja seda sõltumata asukohast.
Iga kriis on omamoodi ning üllatab meid alati, mistõttu ei saa me nendeks alati sada protsenti valmis olla. Küll aga viiakse päästekeskustes regulaarselt läbi erinevaid õppusi, kus mängitaksegi läbi just taolisi olukordi, millel on eskaleerumisoht ning mis mõjutavad paljude inimeste elu ja igapäevakorraldust.

Kas on olemas Põhja-Eesti kriisistaap/kriisikomisjon? Või on kitsamalt Harjumaa (v.a Tallinn) komisjon?

Üksusena on olemas Põhja-Eesti kriisikomisjon, mis hõlmab kogu Harjumaad. Komisjoni nimetus on paika pandud päästekeskuse tegevuspiirkonna järgi, mistõttu ongi see Põhja- Eesti mitte Harjumaa komisjon.
Regionaalse kriisikomisjoni istungid toimuvad regulaarselt kord kvartalis. Komisjonil on peamiselt ennetav roll, kuid esimehel või tema äraolekul komisjoni aseesimehel on võimalus erakorraliselt komisjon kokku kutsuda ning rakendada see ohu korral ka tööle.

Kas Harjumaa on taoliseks erakorraliseks olukorraks valmis?

Kindlasti on kohti, mis vajavad parandamist. Näiteks elektrigeneraatoritega varustatus ja valmisolek toidu, joogi ja kütusega varustamisel elektrikatkestuse korral. Turvalisus ja valmisolek hakkab meist endist, mistõttu on oluline, et kõik osapooled valmistuksid taolisteks olukordadeks, nii inimesed, kohalikud omavalitsused, ettevõtted kui ka avaliku sektori asutused.
Seetõttu on oluline, et mõtleksime läbi oma võimekuse ja oma võimelüngad, kaardistaksime ära ressursid ning teeksime ka regulaarselt harjutusi ja õppusi.
Ekslik on arvata, et kui häda käes, saabub abi kiiresti või mis veel hullem, et minuga kunagi ei juhtu seda. Sageli aga unustatakse, et kui ongi kriisiolukord, kaob elekter ja levi ning ei olegi võimalik abi kutsuda ja siis saame loota vaid iseendile.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.