Kaitseväe keskpolügooni põleng on levinud 164 hektarile (0)
Eelmisel reedel sai päästeamet teate, et Kuusalu vallas Pala külas Kaitseväe keskpolügoonil on tulekahju ja on kuulda plahvatusi. Tuli on levinud tänaseks 164 hektarile ning tule levikule on kaasa aidanud valitsev kuivus.

Kustutustöödel osalevad meeskonnad riiklikest komandodest, vabatahtlikud, polügooni tuletõrjemeeskond, kaitseväe lennuk ja politsei- ja piirivalve kopter.

„Sündmuse lõppu on hetkel raske prognoosida. Tööd teeb keeruliseks lõhkekehade paiknemine põlengualal, mistõttu on päästjatel turvalisuse huvides lubatud teostada kustutustöid vaid turvalisetel radadel ja teedel. Hetkel on põlengu pindalaks 164 hektarit,“ ütles Põhja päästekesuse kommunikatsioonijuht Jane Gridassov.

Millest tulekahju alguse sai ei ole tänaseks teada. Teada on, et reedel teostas keskpolügoonil lõhkekehade hävitamisi päästeameti demineerimiskeskuse Põhja-Eesti pommigrupp, keda toetasid kaitseväe demineerijad. Lõhketöid teostati keskpolügoonil, kuna päästeametil puuduvad väljaehitatud lõhkamiskohad. Lõhkamised toimusid kaks korda ning sellest tulenevalt oli lähikonnas kuulda ka kaht plahvatust. Tööd lõpetati kell 12. Demineerijad viibisid kohapeal ning jälgisid ala veel tund aega pärast töid, et välistada võimalike tulekollete tekkimist. Seetõttu ei saa tulekahju tekkimist seostada tehtud töödega.

Ka tulekahju ajal kuuldi lähikonnas plahvatusi, mis olid tingitud keskpolügoonil juba olevatest lõhkekehadest.

Päästeamet kaalub suure tuleohuga aja väljakuulutamist kogu Eesti territooriumile.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.