Kaevandamisele kindel “ei”! (0)
Viimsi vallavolikogu otsustas 12. oktoobri istungil mitte toetada poolsaare metsades maavarade kaevandamist võimaldava geoloogilise uuringu loa väljastamist Marina Minerals OÜ-le.

Vallavalitsuse teatel esitas Marina Minerals OÜ 2021. aasta augustis keskkonnaametile Viimsi uuringuruumi geoloogilise loa taotlused kahele metsaalale, mis asuvad riigimaal, Lubja külas, kogupindalaga 20,19 hektarit.

Taotluse kohaselt on tarbevaru uuringu eesmärgiks selgitada välja kinnistute väärtus mäetööstusmaana ehk maavarade, liiva ja kruusa kaevandamise võimalikkus. Nimetatud uuringu käigus soovitakse kaardistada ala geoloogiline ehitus, kasuliku kihi paksus, maavara levik ja kvaliteet ning kaevandamistingimused.

Maavara esinemise korral on Marina Minerals OÜ-l võimalus taotleda menetluses olevale alale maavara kaevandamise luba. Keskkonnaamet palus vallavolikogult arvamust.

Viimsi vallavanema Illar Lemetti sõnul kasvab taotletavatel uuringualadel väärtuslik mets, mille kaitse alla võtmist on kogukonnaga juba arutanud. Seepärast on valla seisukoht nii uuringutele kui ka kaevandamisele kindel ei, kinnitas ta.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.