Kaasava eelarvega rajatakse Keilasse mänguväljak (0)
Article title
Keila 2018. aasta kaasava eelarvega rajatud terviseradadele välijõusaal. Foto Valdur Vacht
Keila 2019. aasta kaasavale eelarvele laekunud ettepanekutest viite hääletusele ei pandudki. See ettepanek, mis hääletuse lõpuks võitis, on ühendettepanek. Võit tuli 83 häälega.

Keila linnas on kaasavat eelarvet kasutatud ka varem. 2018. aasta suvel rajati teise koha saanud ettepaneku põhjal terviseradadele välijõusaal. Kaasava eelarve suuruseks oli toona 15 000 eurot.
Miks siis ei teostatud esimese koha pälvinud ettepanekut? Selgus, et enim toetushääli saanud ettepanek rajada Keila Jõeparki külakiik ning Harjumaa muuseumi piknikualale välilava ja katusealune ei ole ühe aasta sees teostatavad.

2019. aasta kaasavat eelarve suuruseks kinnitati samuti 15 000 eurot. Laekus kaheksa ettepanekut, millest komisjon pani hääletusele kolm, sest need vastasid tingimustele.

Hääletamine algas 14. detsembril. Toetust sai anda 23. detsembrini kas keskkonnas VOLIS või linnavalitsuse infoletis. Toetushääle andis 102 inimest. Võitis ühendatud ettepanek rajada looduslik mänguväljak ja algkooliõpilaste aktiivsed vahetunnid õues, mis kogus 83 häält.

Teisele kohale tuli noorte muusikafestival 11 häälega, kolmandale bussipeatuste valgustus kaheksa häälega.

Kaasava eelarve määrus näeb ette, et ettepanek tuleb teostada sellel aastal. Tegijat ei ole veel valitud.

Hääletusele ei pandud:
1) Ohtu tee läänepoolse kõnnitee renoveerimine. Objekt ületab komisjoni liikmete hinnangul kaasava eelarve suurust. Kavatsetakse siiski tulevikus renoveerida linnaeelarve vahenditest.
2) Ekstreemspordi sisehalli idee. See ületab komisjoni liikmete arvates samuti kaasava eelarve suurust ning ei ole teostatav eelarveaasta jooksul. Puudub ka kinnistu ja/või omaniku nõusolek kinnistule halli rajamiseks. Lisaks on ebaselge, kes katab jooksvad kulutused.
3) Keila Miikaeli kiriku soojustus. Objekt ei ole linna omandis.
4) Keila kooli staadionile rajatav Crossfiti välijõusaali rajamine. Komisjoni liikmete hinnangul ületab see kaasava eelarve suurust ning ei ole tagatud objekti avalik kasutus.
5) Välikino Keila lauluväljakule. Lauluväljakule, mis on väga halvas olukorras, alles otsitakse lahendust. Seetõttu ei ole see idee teostatav eelarveaasta raames.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.