Juunis algab 22,4 miljonit eurot maksev Kanama–Keila teelõigu ehitus (0)
Article title
Senine kaherealine teelõik ehitatakse neljarealiseks. Foto: Pixabay

Juunis algab Tallinna ringtee Kanama–Keila teelõigu ehitus, mille käigus ehitatakse 4,6-kilomeetrine lõik neljarajaliseks maanteeks eesmärgiga suurendada liiklusohutust, maantee läbilaskvust ja parandada sõidumugavust; lepingu kogumaksumus on ligi 22,4 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Transpordiamet, AS Trev-2 Grupp ja Saue vallavalitsus allkirjastasid ehituslepingu riigitee number 11 Tallinna ringtee kilomeetrite 29,6–34,2 Kanama–Valingu neljarajalise lõigu väljaehitamiseks pühapäeval, teatas transpordiamet.

Lepingu kogumaksumusest 85 protsenti rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Saue Vallavalitsuse finantseeritav osa on 227 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõigu ehitus kestab 20 kuud.

Tööde käigus rekonstrueeritakse Kanama eritasandiline liiklussõlm ning ehitatakse ümber Kanama viadukti rambid. Samuti ehitatakse Saue–Jõgisoo, Saue–Aila ja Vanamõisa eritasandilised liiklussõlmed. Olemasolev Valingu viadukt lammutatakse ja kõrvale ehitatakse uus Valingu viadukt üle Keila–Tallinna raudtee.

Lisaks ehitatakse tööde käigus kolm jalgratta- ja jalgtee tunnelit, Saue–Jõgisoo autotunnel, kaks ringristmikku, ühendusteid ning jalgratta- ja jalgteid, viimaseid kokku ligi 3,5 kilomeetrit. Samuti paigaldatakse 2,6 kilomeetrit müraseinu ja rajatakse kaheksa bussipeatust.

Paigaldatakse ka muutuvteabega liiklusmärgid ning ehitatakse väikeulukite ja kahepaiksete tunnel pikkusega 36 meetrit ja neli loomade tagihüppekohta koos ulukitaraga.

Kanama–Valingu teelõik Tallinna ringteel on osa rahvusvahelisest põhimaanteest, mis kuulub üleeuroopalisse transpordivõrgustikku TEN-T.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.