Jõelähtmet ohustab ennekõike Tallinna reostus (0)

Jõelähtme vallavolikogus soovin astuda vastu häirivale keskkonnareostusele, ennekõike Tallinna jäätmete taaskasutuskeskusest lähtuvale kohutavale haisuterrorile. Praeguse Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide vallavalitsuse kombel jalgu lohistades olukord ei parane.

Naabrus Tallinnale kujutab Jõelähtme vallale ühtaegu nii õnnistust kui ka õnnetust. Me saame midagi pealinna majanduskasvust, kuid märkimisväärset osa meie elukeskkonnast ohustab samast kohast pärinev reostus.

Halvimaks näiteks Tallinna mõjudest võib tuua meie valda iga päev ropu haisuga üle ujutava Jõelähtme prügila. Tegemist on Tallinna linnale kuuluva asutusega, mille käekäigus Jõelähtme vallal pole olnud tahet kaasa rääkida.

Ametliku nime järgi on tegemist Tallinna jäätmete taaskasutuskeskusega. Kuid tundub, et Euroopa Liidus nii tähtsa taaskasutusega seal just liiga innukalt ei tegeleta. Suurelt territooriumilt kokku veetud rämpsu kuhjatakse hiiglaslikku prügimäkke, kus see roiskub ning levitab häirivat ja tervisele kahtlast haisu kaugele. Tuleb ette päevi, kui koduakent polegi võimalik avada, sest värske tuuleõhu asemel täitub elamine mädanenud jäätmete vinega.

Seda, kui küüniliseks ja hoolimatuks muudab prügiäri inimesed, näitab asjaolu, et prügila nõukogusse kuuluv Eestimaa Roheliste esinaine pole vähemalt teadaolevalt midagi teinud, et tema järelevalve all tegutsev ettevõte vähendaks haisureostust. Keskerakonna juhitav Tallinna linnavalitsus ei hooli samuti.

Kahjuks peab tunnistama, et haisuterrori vähendamiseks pole ühtegi tegusat sammu ette võtnud ka Jõelähtme valda juhtiv Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide koalitsioon. Neilt võib kuulda ilusaid sõnu valla huvide eest seismisel, kuid tegusid pole näha.

Jõelähtme valla arengukava kohaselt peab Jõelähtme vald olema aastal 2026 parima elukeskkonnaga Tallinna-lähedane vald. Praegusel vallavõimul on piinlik tunnistada, et tegelikkuses kujutab oluline osa Jõelähtme vallast Tallinna ümbruse kõige halvema elukvaliteediga piirkonda.

Pideva haisuprobleemi tõttu on elukeskkonna olukord eriti halb Rebala muinsuskaitse tuumikalale jäävas piirkonnas: Vandjala, Võerdla, Ülgase ja Rebala külades. Samuti ka Manniva, Kostiranna, Saviranna, Kallavere ja Uusküla külas ning meie vallaga piirnevas Maardu linnas. Haisuprobleem on ulatunud isegi Jõelähtme Olerexi tankla ning Maardu järve ümbrusse.

Millisest normaalsest ja kvaliteetsest elukeskkonnast saab rääkida, kui kaebuste kohaselt on hais mõnikord nii tugev, et kutsub esile okserefleksi ning aknaid ei saa lahti teha.

Ükskõiksus toimuva suhtes näitab, et praegune Jõelähtme vallavalitsus ei täida oma kohustusi ning on jätnud Rebala piirkonna külad ja elanikud kaitseta. Vallavolikogu liikmed ei tohi sellise ebanormaalse olukorraga leppida.

Vajalik on tuua kõik asjaosalised alates prügila omanikest ja juhtidest koos kõigi asjaomaste asutustega volikogu kui rahva esindajate ette ühe laua taha üheskoos sellest ebarahuldavast olukorrast aru andma.

Volikogul on õigus ja kohustus nõuda, et haisuprobleemiga tegeldaks operatiivselt, sisuliselt ja tulemuslikult ilma edasise viivituseta.

Vastasel korral tuleb rakendada kõige rangemaid meetmeid kuni haisu põhjustava tegevuse lõpetamiseni koos elukeskkonnale ja elanike tervisele pikaajaliselt tekitatud kahjude hüvitamisega.

Samas läheduses töötav Iru soojuselektrijaam suudab keskkonnasäästlikult elektriks ja soojuseks muuta kogu Eesti prügi, mistõttu pole vaja karta olukorda, et Tallinnale kuuluva jäätmejaama sulgemise järel pole rämpsu kuhugi panna.

Vald peab maksumaksja raha kasutama elukeskkonna parandamisele. Selle asemel on praegune vallavalitsus aga soosinud hoolimatult tööstuste rajamist elupiirkondade lähedusse, raskeliikluse ja suurte veoautode voorimist läbi meie suurimate asulate.

Müra ja õhusaaste toovad kaasa probleemid nii elukeskkonnale kui ka tervisele. Just praeguse võimu ükskõiksuse tõttu pole algatatud kanalisatsiooni rajamist Saviranna piirkonnas. Kohaliku küla elanikuna näen ma iga päev, kuidas mõjub kanalisatsiooni puudumine Soome lahte. Me peame lõpetama inimtegevusest tuleneva olmereostuse. Vallal on selleks piisavalt raha, kuid Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide koalitsioonil puudub tahe.

Jõelähtme valla loodusvarade arukas ja säästlik kasutamine ning Jägala jõe äärse looduse kaitsmine on EKRE peamisi eesmärke. Ma olen veendunud, et saame planeerida korralikke teid, ehitada energiasäästlikke elamuid, rajada ühisveevärki ja kanalisatsiooni suurematesse asulatesse ning luua uusi töökohti üksnes siis, kui me armastame oma koduvalda.

Valige EKRE, sest meie armastame Eestit ja Jõelähtme valda!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.