Jägala-Joal lammutatakse töölisbarakke (0)
Article title
Jägala-Joa tööliselamu. Foto Signe Valdmann

Jõelähtme vallavalitsuse tellimusel lammutati Jägala-Joa küla Kubja tee 8 endine tööliselamu. Käesoleval aastal läheb lammutamisele veel kolm naabruses asuvat samasugust elamut.

Otsus hoonete lammutamiseks tehti mitmete uuringute ja hoonete hindamise tulemusel, mis näitasid hoonete halba seisukorda.
Kubja tee 8 tööliselamu ehitusaastaks on märgitud 1916. Hoolimata välisest räämas olekust omas hoone ajaloolist väärtust ja oli näide sajanditagusest kultuurist töölisasulas.

Hoone lammutamisel peeti pikalt läbirääkimisi Muinsuskaitseametiga ja hoone hilisemaks kirjeldamiseks valmis ajalooline õiend. Maju jäädvustas ja kaardistas ka vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskus, kahjuks ei pidanud vabaõhumuuseum võimalikuks mõne hoone ümberteisaldamist säilitamise, restaureerimise ja eksponeerimise eesmärgil vabaõhumuuseumi territooriumile. Hooned filmis üles ka Eesti Rahva Muuseum ja filmi säilitatakse sealses arhiivis.

Lammutusprojekti koostas OÜ Purustaja, lammutuse viis läbi OÜ Eldostar. Hoone lammutamise kogumaksumuseks kujunes 12 060 eurot, millest KredEx-i toetus moodustas 70% ehk 8442,00 eurot. Toetus eraldati ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 01.11.2018 määruse nr 57 “Kasutusest välja langenud hoone lammutamise toetuse andmise tingimused ja kord” alusel. Tänavu on KredEx-i toetuse abil plaanis lammutada veel kolm naabruses asuvat tööliselamut.

Ajalooliseks näiteks jääb alles kõige paremas seisukorras olev Kubja tee 1 tööliselamu, samuti kasutuses olev kunagine puupapivabriku töölistele ehitatud ja 1999. aastal erastatud Jägala-Joa 32 tööliselamu.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.