Jaan Kaplinski: nutikus on muutumas hulluseks, mis ohustab maailma kestmist (0)
Article title
Jaan Kaplinski. Foto wikipedia

Vestlus keerulistest aegadest kohaliku, aga samas globaalselt mõtleva kultuurikriitiku Jaan Kaplinskiga jäi üheks viimaseks intervjuuks, mille ta andis.

Oma riigikogu aja päevikus aastast 1992 kirjutate, et nägite ühel ööl unes, et Vene väed olid Eesti vallutanud ja mõtlesite, kas tasub veel üritada Soome põgenemist. Kuidas te suhtute täna nn Vene ohtu?

Suhtun hoopis rahulikumalt. Muidugi ei tahaks Eesti sattumist sõja tallermaaks, seda et siin tegutseksid Vene, USA või kelle tahes väed.

Aga ma ei usu, et Eestil on oluliselt parem olla USA kui Venemaa mõjusfääris. Praegune Venemaa on hoopis sarnasem Tsaari-Venemaale kui Nõukogude Liidule. Ja tsaaririigis oli eestlastel tegelikult päris hää elu. Paraku on valik tehtud ja vaevalt on võimalik seda rahulikul viisil muuta.

Kuidas muuta Euroopa Liit tugevamaks? Kas seda liitu on üldse tarvis?

Ma ei tea, mida EL-iga peaks tegema. Kui “tugevamaks” tähendab rohkem liitriigiks, rohkema võimu koondumisega Brüsselisse, siis see ei õnnestu, sest paljud riigid on selle vastu. EL-i majanduse edendamine on omaette küsimus, millega tegelevad asjatundjad. Loodame nendele. Kui Ameerika pürgis Trumpi tiimi võimu all maailma ainuvalitsejaks ja teisi karmilt allutas ja korrale kutsus, tekkis EL-is tugev tendents USA diktaadile vastu hakata. Näeme, kas see õnnestub ja mil määral.

Olete öelnud, et globaliseeruvas maailmas on võim sama vähe või isegi veel vähem maailma tavalise elaniku kontrolli all, kui oli võim Londonis Briti impeeriumi aafriklasest või hongkonglasest alama kontrolli all. Rahvarahutused, allkirjade kogumised, piketid jms ei muuda vist tõesti midagi? Kelle käes on võim? Kas tänane poliitiline eliit on oma otsustes iseseisev või on kõik suunatud mingite majanduslike jõudude poolt?

Võim polegi õieti kellegi, mingite isikute käes. Maailma valitseb majanduse-tehnika masinavärk, mis areneb ja toimib oma sääduste järgi, millega ka kõik võimukandjad peavad arvestama. Muidugi on nendegi hulgas võimukamaid ja kehvemaid, kuid valitsejate tegevusväli on üpris piiratud. Nagu ka korporatsioonide juhtide ja suurfinantsistide tegevusväli. Kui mõni neist püüab oma piire ületada, tegutseda omaenda äranägemist mööda, paneb masinavärgi loogika nad paika. Masinavärki ei saa oluliselt juhtida ega suunata. Paraku rikki ajada, isegi purustada küll. Valitsejate võimuses on viia maailm katastroofini. Selleks pole vaja suurt tarkust.

Kuidas teie kultuurikriitikuna näete pagulaskriisi ja selle tagamaid? (Leedus polnud intervjuu toimumise aegu veel pagulaskriisi – toim.)

Pagulasi on alati olnud ja võimalus, et tulnukad, piiritagused barbarid või kuidas neid kunagi kuskil nimetatakse, riigis midagi segi ajavad, on ajaloost tuntud. Meil pole küll asjad kaugeltki nii hullud kui Rooma riigi lõpuaegadel või Hiinas segastel aegadel. Valge mees aga on sadist, kes tahtis maailma valitseda, juhtida, teisi õpetada, õigesse usku pöörata, saanud masohhistiks, kes endale liiga agaralt tuhka pähe raputab. Ega muslimid teistega paremini käitunud kui eurooplased.

Kas elatustaseme paranemine paneb igavlevad inimesed välja mõtlema probleeme, luues nende baasil uusi religioone või religiooniasendajaid?

Eriti palju on sellist kära rassi- ja sooasjade ümber. Viimane näide, see pole küll Eestist, on lugu noorest naisest, kes end hästi pruuniks päevitas ja keda mõned värvilised süüdistasid, et ta matkib neid, teeb endale nagu blackface’i, mis on nüüd kole patt. Olen mõelnud, et värvipimedaid, kelle hulka isegi kuulun, on Euroopas palju rohkem kui transseksuaale, aga millegipärast ei ole kuulda, et värvipimedad protestiksid, et kasutatakse sõna “roheline”, mis neid solvab. Ja värvipimedad – sõna ise on solvav, tuleks muuta! – ei korralda rongkäike loosungitega “Color-blind pride”…

Kas kliima soojenemine on reaalselt miski, mis teie arvates inimkonda ohustab või on tegemist puhtalt poliitilise projektiga?

Faktid kinnitavad, et enamikus paigus meie planeedil on viimase saja aastaga keskmine temperatuur tõusnud, seda eriti Arktikas. Põhjust kahelda teadlaste aina rohkemates ja täpsemates analüüsides ja ennustustes ei ole. Oht tervele loodusele, mille osa me oleme, on väga tõsine. Pole võimatu, et sajandi lõpuks ookeanide-merede pind tõuseb seni arvatud kolmveerand meetri asemel kaks meetrit. See puudutab juba ka Eestit, näiteks Pärnut, Haapsalut, üleüldse meie madalat läänerannikut. Pikemaid tendentse arvestades oleks õige mitte rajada suuri objekte Madal-Eestisse, vaid Kõrg-Eestisse, st pigem Rakverre, Põltsamaale, Tartusse, mitte Pärnusse. Mujal maailmas on väga ohus Bangladesh, ent ka mõned suurlinnad nagu New York või Shanghai.

Eestis käib pidev vaidlus keele ja integratsiooni teemadel, kas sulgeda venekeelseid koole või avada jms. Kirjutasite kunagi essee kolme kohaliku keele teemal – milline oleks teie meelest parim tee Eesti riigikeele problemaatika lahendamiseks?

Naine (Tiia Toomet – toim.) saab kurjaks, kui jälle keelest hakkan rääkima. Et kas ükskord küll ei saa! Mina olen vene keele poolt, olgu ta siis koolikeel, kohaliku asjaajamise keel Narvas-Sillamäel. Riigikeel on keel, milles aetakse riigiasju, mitte keel, mis ainsana tohib olla avalikus ruumis, avalikus suhtlemises. Nii et kolm keelt Eestis võiksid olla eesti, vene ja inglise.

Olete avaldanud kaks luulekogu vene keeles, kuidas neil läinud on ja milline on tagasiside?

Mulle meeldib vene keel, meeldib vene keeles kirjutada. Ja tagasiside on olnud väga hää. Isegi üllatavalt. Olen saanud kaks preemiat: Russkaja Premija ning Andrei Belõi preemia. Ning äsja Moskovski stšoti aukirja.

Mis te arvate mõttest, et maailm on muutumas iseenda paroodiaks?

Nii kord kirjutas mulle kadunud sõber, filosoof G. H. von Wright. Saan aru, mis ta mõtles. Nii paljud asjad on nagu olemas, aga muutunud millekski muuks. Kõigel või suuremal osal kõigest on nüüd väärtus vaid siis, kui neid saab rahaks vahetada. Ja nii on mets tegelikult puuistandik, muusika – meelelahutus, sport – meelelahutus ja suur äri, innovatsioon – võimalus uute vidinate päält teenida, demokraatia on muutumas omamoodi korruptsiooniks, kus erakonnad ostavad-meelitavad valijaid rahaga ja muuga reklaamifirmade nõuannete järgi. Ja nutikus on muutumas hulluseks, mis ohustab maailma kestmist.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.