Hüüru mõisas tehakse kapitaalremont (0)
Tallinna-Keila maantee servas asuv Hüüru mõisahoone ootab suuremat remonti. Raha uuenduseks on Nelja Valla Kogu poolt eraldanud, praegu ootab külaselts PRIA lõppotsust.

19. sajandi teisel poolel valminud karjamõisa peahoone olukorrast, projekteerimisest, rahaeraldusest ning tulevikust rääkis Harju Elule Hüüru külakeskust ning raamatukogu juhtiv Kaire Raiend. Abiks ka kohaliku külaseltsi juhtide mõtted.

Milline on mõisa praegune seisukord? Kas lagi, katus, aknad ja põrand kõlbaksid veel või tuleb need kiirelt välja vahetada?

Mõisahoone on amortiseerunud. Puudulikud on nii ventilatsioon kui elektrisüsteem. Lisaks on aegunud ka küttesüsteemid. Saali põrand ja lagi vajavad olulist uuendust ning aknad vahetust. Lisaks on kavandatud ka ruumide kasutatavuse parandamiseks planeeringu muutus. Täna ei saa kõrvalruume kasutada siis, kui saalis toimub üritus. Plaanide kohaselt on peale renoveerimist see võimalik.

Kes on mõisa renoveerimiseks kuluva raha taotleja? Kui palju kulub töödele?

MTÜ Hüüru külaselts ja summa on 200 000 eurot. Hoones asub kohalik raamatukogu, tegutseb Hüüru külaselts, eakate selts “Sügiskuld” ja Konstantin Pätsi muuseumi hoidla.

Kas projekt hoone renoveerimiseks on koostatud ning kes seda tegi?

Ehitustööde tegemiseks on koostatud eskiisprojekt ja seda tegi Arhitektuuribüroo Karu & Michelson OÜ. Projekt puudutab mõisa saaliosa, saali abiruume ja sissepääse. Põhimõttelisi funktsionaalseid muudatusi ruumiplaanis ette nähtud ei ole. Ruumikasutus muutub pisut paindlikumaks ja saalis paiknev köögiosa saab omale parema asukoha. Sissepääsud jäävad oma kohale, aga saavad uue ilme.

Kas remondisumma lõplikud “jah”-otsused on peatselt tulemas?

Hüüru külaselts esitas projektitaotluse eelmise aasta 31. augustil. Nelja Valla Kogu kiitis Hüüru mõisa renoveerimisprojekti rahataotluse heaks sama aasta 7. novembril. Külaselts on PRIAlt lõpliku otsuse ootel. Selle teatavakstegemise viimase tähtajana on antud tänavuse aasta 2. veebruar.

Kui rahaeraldus on kindel, siis millal algab uuendamine? Mis saab raamatukogust ja Pätsi muuseumist?

Peale raha saamist tehakse hange põhiprojekti koostamiseks. Selle valmimise järel valitakse ehitushankeks majanduslikult kõige otstarbekam aeg (st kui ehitusturul on tööd vähem ja seega pakkujaid rohkem). Esialgne plaan on saada põhiprojekt valmis tänavuse suve alguseks ja ehitushange välja kuulutada sügisel. Aega on meil eraldatava raha kasutamiseks kaks aastat.
Raamatukogu ja Pätsi muuseum saavad oma ruume remondi ajal kasutada, sest tööd puudutavad vaid saali ja sissepääsu. Hoonel on ka teisi sissepääse, mida remondi ajal kasutada. Eeldatav ehitusperiood koos kasutusloa menetlusega on kuni kuus kuud.

Mida plaanib külaselts tänavuseks Eesti juubeliaastaks ette võtta?

Raamatukogu on hea külastatavusega. Toimuvad laste koolivaheajalaagrid ja täituvad ka töötoad. Eelmise aasta sügisel toimus kolm teatrietendust ja teatrit ja kontserte on tulemas ka 2018. aastal mõisamajas. Iganädalaselt toimivad laste, täiskasvanute ja eakate võimlemisringid. Traditsioonilised ürituse on talgud, jaanipäeva tähistamine ja emadepäeva kontsert. Hetkel valmistume Eesti vabariigi juubeliürituseks 24. veebruaril Hüüru mõisamajas. Kõik head mõtted ja initsiatiiv kogukonna poolt saab ellu viidud, külaseltsi aktiivne juhatus ikka eestvedaja rollis.
Püüame elu edendada väikeses kogukonnas selliselt, et lastel oleks turvaline ja rõõmus kasvada. Ning et eakad inimesed oleks märgatud ja pered toetatud.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.