Harku vallas toetatakse perede vaimset tervist (0)
Article title
Harku valla tugiteenuste väljatöötamise projekti meeskond. Foto Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Harku vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juurde algatati 2021. aasta alguses esmatasandi tugiteenuste süsteem, millega aidatakse kaasa Harku valla lasteaia- ja koolilaste vaimse tervise toetamisele.

Ettevõtmisele eelnesid teiste valdade kogemustega tutvumised ja vastavate õigusaktide koostamised. Senine praktika on näidanud, et kooli- ja lasteaiadirektoritel on väga keeruline olnud tugispetsialiste tööle võtta (osaliselt on see siiski õnnestunud). Süsteemi toomisega vallavalitsuse alluvusse on võimalik olla töötasu maksmisel paindlikum, samuti on võimalik tugispetsialiste suunata neisse koolidesse ja lasteaedadesse, kus neid on puudu või kus vajadus nende järele on kõige suurem.

Harkus on eesmärgiks võetud, et esmatasandi tugiteenused oleksid võimalikult ühtlaselt kättesaadavad kogu valla haldusterritooriumi.

Lisaks on sellisel viisil tööd korraldades võimalik tagada, et tugispetsialistid tegelevad 100% enda erialase tööga ehk laste, õpilaste ja nende peredega. Nii saab ka paremini tagada tugispetsialistide omavahelist koostööd – neil on võimalik lihtsamalt kogemusi jagada, üksteiselt õppida jmt.

Harku valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Hestia Rindla ütleb, et laste ja perede vaimse tervise eest hoolitsemine tähendab näiteks seda, et nii laps kui tema vanemad on toetatud haridusasutustes töötavate tugispetsialistide poolt. Seda jii siis, kui lapse haridusteel tekivad raskused või kui selgub mõni muu abivajadus. „Oluline on varajane märkamine ja sekkumine, et probleemid ei süveneks,“ kinnitab Hestia Rindla, lisades, et ka vallasisene koostöö selles valdkonnas on väga oluline.

Lõppkokkuvõttes on seatud eesmärk, et kui esmatasandi tugisüsteem töötab täiel võimsusel, väheneb koormus teisele tasandile. Vajalik on juba eos ennetada teatud probleeme moel, mis teenib laste ja perede vaimse tervise säilimise eesmärki. Volikogu otsusega on olemas üheksa ametikohta, mida täidetakse järk-järgult – jaanuarist 2021 kolm, septembrist 2021 kolm ja jaanuarist 2022 samuti kolm ametikohta.

Praeguseks on täidetud neli ametikohta, tööl on sotsiaalpedagoog, logopeed, kaks psühholoogi. Selline lähenemine on ennast õigustanud ja liigutakse tugiteenuste pakkumisel järjest parema tulemuseni.

Ka sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo on tunnustanud sellist lähenemist, ta on öelnud, et selliselt süsteemi ülesehitamisega tegelevad ainult edumeelsed omavalitsused.

Harjumaa tervisetegu on Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) ja Harjumaa Tervisenõukogu poolt välja antav tunnustus.

Tunnustuse eesmärk on tõsta Harjumaal esile edukat vaimset ja füüsilist tervist toetavat tegevust, ettevõtmist, ehitist, ruumi või rajatist, tänu millele on kogukonnas paranenud või loodud soodsad tingimused terviseteadlikkuse tõusuks, riskikäitumise vähendamiseks ja tervisekäitumise parendamiseks.

Konkurss toimus esmakordselt 2019. aastal.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.