Harku vallas kaks kooli direktorita (0)
Airiin Saarsoo.Airiin Saarsoo. 
Peale Carolin Kadaja lahkumist Tabasalu Ühsigümnaasimi (TÜG) direktori ametikohalt 5. veebruaril kuulutas Harku vallavalitsus välja konkursi uue direktori leidmiseks.

Harju Elule teadaolevalt laekus konkursile kümme sooviavaldust. Ometigi tunnistati konkurss ebaõnnestunuks. Harju Elu päris ebaõnnestumise põhjusi ja sai Harku valla avalike suhete juhilt Kady-Ann Sutilt alljärgneva vastuse:
„Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktori valimise konkursikomisjon langetas mai keskpaigas otsuse tunnistada esimene konkurss luhtunuks, sest konkursikomisjoni hinnangul ei leidunud esimeses konkursis kandideerijate seas Tabasalu Ühisgümnaasiumile sobivat uut direktorit. Seega otsustati kuulutada välja uus konkurss Tabasalu Ühisgümnaasiumile direktori leidmiseks, kuhu olid oodatud kandideerima kõik ametikoha kriteeriumitele vastavad isikud.
Kuni uue direktori valimiseni jätkab kooli juhtimist praegune direktori kohusetäitja Kersti Vana, kellele vallavalitsust avaldab suurt tänu direktori eduka senise asendamise eest!“

Valitu ei saabunud

Mitteametlikel andmeil jõudis kümnest kandidaadist lõppvooru kolm, nende seas ka praegune direktori kohusetäitja Kersti Vana. Siiski eelistas valimiskomisjon teiste hulgas kandideerinud meespedagoogi, kes aga lõppvoorus kohale ei ilmunud. Nii tunnistati konkurss ebaõnnestunuks.

Et uue konkursi tulemused on veel välja kuulutamata, jätkab TÜG esialgu kohusetäitja juhtimisel.
Mõned nädalad tagasi teatas ka Vääna kooli senine direktriss Airiin Saarsoo kirjas lastevanematele oma lahkumisest.

Töö sai tehtud

„Mulle töö Vääna Mõisakoolis väga meeldis. Samas seadsin tööpakkumist vastu võttes endale eesmärgiks, et kui see kõige keerukam periood – Vääna mõisahoone remont, koolipere ajutine kolimine teistesse koolidesse – läbi saab, hakkan otsima uusi väljakutseid,“ kinnitas direktor Saarsoo. „Nüüd on pea kolm aastat minu asumisest Väänasse koolijuhiks möödas, kõik toimib, auväärne mõisahoone on kapitaalselt remonditud, koolitöö käib vana sisseharjunud rada, järelikult on minul aeg minna,“ ütles Airiin Saarsoo.

Kuhu veel viimast kuud direktoriametit pidav pedagoog läheb, seda ta ei soovinud täpsustada. „Kindlasti on see haridussüsteem, kus jätkan. Ehk õpetajana – see on minu kutsusmus,“ arvas tunnustatud pedagoog.

Kuni konkursid kestavad, on Harku valla viiest koolist kaks direktorita.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.