Harku vald saab väljasaatmiskeskuse endale (0)
Article title
Endine kinnipidamiskeskus asub mõnesaja meetri kaugusel Tallinn-Keila-Paldiski maanteest.
Riik annab Harku vangla administratiivkorpuse kinnistu tasuta Harku vallale. Niimoodi otsustas vabariigi valitsus 20. detsembri istungil. Pärast väljasaatmiskeskuse kolimist mullu detsembris Rae valda Soodevahe külla ei vaja siseministeerium enam kinnistut.

Valitsus toetas 20. detsembril istungil ettepanekut, et siseministeerium saaks võõrandada otsustuskorras tasuta Harku vallale Harku alevikus asuv vangla administratiivkorpuse kinnistu. See asub alevikus aadressiga Aia tänav 5.

Vald kavatseb hakata kinnistut kasutama sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi andmise korraldamiseks, eakate hoolekande ning liikumispuudega isikutele teenuste osutamiseks. Taotluse saada kompleks endale tegi Harku vallavolikogu mullu 29. novembril. Otsuse seletuskirjas on muuhulgas järgmised põhjendused: “Harku vallas on mitmeid sotsiaalse iseloomuga elamispinna vajajaid – hoonesse saaks kavandada sotsiaaleluruumid. Lisaks oleks hoonet võimalik kasutada veel nii varjupaiga- kui turvakoduteenuse osutamiseks.”

Keset elamuid

Samuti võimaldaks hoone olemasolev ruumilahendus kavandada sinna sotsiaalkeskuse, mille
kaudu saaks osutada eakatele ning puuetega lastele ning peredele erinevaid tegevus- ja
terviseprogramme, nt puuetega laste/noorte päevahoiuteenus koos toimetulekuõppega jm. Teenused on praegu hajali või ostetakse sisse teistelt omavalitsustelt või kolmandalt sektorilt. Kinnistu oleks ideaalne ka puuetega laste lasteaia loomiseks.

Lähiaastatel vajab lahendamist ka puuetega noorte igapäevaelu toetamise võimaldamine ja
arendus- ja loovtegevuse võimaldamine päevategevuse vormina.

Kokkuvõtvalt oleks Harku vallal pärast hoone omandamist võimalik lahendada mitmed
sotsiaalhoolekande seadusest tulenevad ülesanded.

Vangla arendajate oma

“Väljasaatmiskeskuse kinnistut taotles vald koos hoonega. Kinnistu pindala on 4200 ruutmeetrit. Esialgu on planeeritud lammutada vaid osaliselt välispiire ja akende ees olevad trellid. Konkurss ja vajalikud finantsilised vahendid ehituseks jms sõltub täpsemalt hoone kättesaamisel,” ütles Harku valla kommunikatsioonijuht Liina Rüütel.

Samas kõrval asuva Harku vangla notariaalne ostu-müügitehing toimus oktoobris 2016. Tehingu summa oli 972 001 eurot ja ostjaks Astlanda Kinnisvara OÜ.

“Meil on arendusalased plaanid. Ma ei oska veel täpselt öelda, aga eks me sellel kinnistul mingi kinnisvaraprojekti ellu viime,” ütles ettevõtte juht Kaupo Kolsar toona.

Ettevõtet paelub mõistagi maa-ala, mitte vanad vanglahooned. Sinna on praegugi juba tehtud peale uus detailplaneering korterelamutele. Kogu krundi suurus on 102 825 ruutmeetrit.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.