Harjumaale rajatakse 2,5 km müratõkkeid (0)
Article title
Nelja meetri kõrguseid müraseini on rajatud juba aastaid, kuid endiselt on majapidamisi, kus direktiivide järgi on autode tekitatud müra tase liiga kõrge. Foto maanteeamet

Maanteeameti tellimusel valmis hiljuti müra vähendamise tegevuskava aastani 2024. Tegevuskavast selgub, et Eestis elab hoonetes, kus müra piirväärtus ületatakse, umbes kolmsada inimest. Nüüd hakatakse nende kaitseks rajama suuremate teede äärde müratõkkeid.

Müra vähendamise tegevuskava koostati maanteelõikudes, mida kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas ehk üle 8200 sõiduki ööpäevas ning kus müranorme (65 detsibelli (dB) päevasel ajal) ületatakse hoonete maantee-poolsel küljel. Selliseid maanteelõike on riigiteede võrgus 161 kilomeetrit.

Tegevuskava koostajad firmast ELLE OÜ arvutasid välja, kui palju on neid hooneid ja nendes elavaid inimesi, mis on liigsest mürast häiritud. Elanike arvuks saadi 311 ning nüüd on vaja selliste hoonete lähedal viia müra piirmäära alla. Selleks on kaks lihtsat võimalust: vähendada teelõigul piirkiirust või rajada tee äärde nelja meetri kõrgused müratõkked. Kuivõrd piirkiiruse vähendamine tähendaks, et inimesed ja sõidukid veedaksid rohkem aega teedel, oleks sellel negatiivne sotsiaalmajanduslik mõju. Et mürarikkad teed on ka olulised transiitteed, ei tule hästi kõne alla ka liikluskorralduse muutmine.

„Peamised norme ületavad olukorrad on tiheda liiklusega maanteedel, kus peamiseks eesmärgiks on liikluse sujuvus ning liikluskeskkonnale vastav sõidukiirus. Piirkiiruste vähendamist on tegevuskava koostamisel analüüsitud, kuid leitud, et see ei ole sobivaks leevendusmeetmeks käsitletud olukordades,“ selgitas Harju Elule maanteeameti keskkonnatalituse juhataja Villu Lükk.

Tõkkeid juba rajatakse

Seega on parim lahendus mürataseme vähendamiseks (mida nõutakse Eestilt Euroopa Liidu keskkonnamüra direktiiviga) müratõkete rajamine. Tegu pole uue asjaga, müratõkkeid on Eesti suuremate teede äärde rajatud juba aastaid. Näiteks aastatel 2008-2013 rajati 15 müratõkkeseina. Aastast 2014 kuni käesoleva aasta lõpuni peaks rajatama müratõkked 177 müratundliku elamu või elamugrupi juurde.

Ka tänavu on maanteeamet vähemalt Harjumaal juba tegutsemas. „Käesoleval aastal ehitatakse müratõkked Tallinna-Tartu maanteel Patika külas (200 m) ja km Aruvalla külas (240 m) ning Tallinna-Narva maanteel Kiiu alevikus (200 m). Müratõkked rajatakse akustilistest alumiiniumpaneelidest,“ ütles Lükk.

Uue müra vähendamise tegevuskavaga antakse ette järgmised kohad, kus müratõkked peaks rajama. Kokku peaks kava järgi Harjumaal müraseinu rajama kaks ja pool kilomeetrit. Kui kõik tegevuskavas väljapakutud müraseinad Harjumaale rajada, läheks see arvutuste järgi maksma u 1,5 miljonit eurot.

Kuhu seinad tulevad?

Villu Lüki sõnul sõltuvad riigi rahaeraldised teehoiukavadest. „Rahalised vahendid tegevuskava alusel ehitatavate müraseinte jaoks on määratud riiklikus teehoiukavas, kus 2020. aastani on vahendid määratud pool miljonit eurot aastas. Edaspidine sõltub uuest teehoiukavast ja selles määratud vahenditest,“ selgitas ta.

Millised müratõkked millal rajatakse, otsustatakse eelneval aastal. Tänavu valmistab maanteeamet ette 2019. a objektide hankeid ja ehitust.

Müra vähendamise tegevuskavas on ära märgitud konkreetsed lõigud, kuhu Harjumaal müraseinad kavatsetakse rajada. Kuusalu vallas on plaanis rajada müratõkked Kodasoo ja Rummu küla juurde (kokku 358 m); Rae vallas Pildikülas, Suurestas ja Kurnas (kokku 450 m); Kiili vallas Vaela külas (457 m); Saue vallas Saue linnas, Hüüru ja Püha külas (kokku 615 m); Saku vallas Jälgimäe ja Rahula külas (kokku 580 m) ja Harku vallas Tiskre külas (74 m). Nendele lisanduvad kõiksugu suuremate tee-ehituste käigus, nagu Tallinna ringtee või Tallinna-Tartu maantee neljarealiseks ehitamine, rajatavad müratõkked.

TEAVE: Müra ja mürakaardid
• Liiklusmüra mõjutab inimeste igapäeva elu – tekivad kõnekaod, unehäired. Müra võib stressiallikana ilmneda muuhulgas igapäeva käitumises, keskendumisraskustes, kõrgenenud vererõhus, südame- veresoonkonna haigestumise riski kasvus, kaebuste arvus, tervishoiu ja ravimite kasutamises.
• Elamualal on kehtestatud liiklusmüra piirtasemeks elamu teepoolsel küljel päevasel ajal 65 dB ja öisel ajal 60 dB.
• Esimene Eesti riigimaanteede strateegiline mürakaart valmis 2007. a maanteelõikude kohta, mida kasutab üle kuue miljoni sõiduki aastas.
• Uue müra vähendamise tegevuskava järgi rajatakse Harjumaal aastatel 2019-2024 müratõkkeid suurte teede äärde 2,5 km ulatuses.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.