Harjumaa valdadel on aeg ühineda (7)

Saaremaal on toimumas hetkel kolme valla ühinemine, kuigi kogu Saaremaale piisaks üheks vallast ja selle keskuseks oleks Kuressaare linn. Kuid Harjumaal on hetkel 22 kohalikku omavalitsust, ligemale 583 000 elanikku. Harjumaal elab ligi pool Eesti rahvastikust!

Harjumaal on ligemale 800 elanikuga Aegviidu vald ja Harjumaa suurim on Viimsi vald ligi 18 000 elanikuga. Kuid seal vahepeal on palju väikseid kohalikke omavalitsusi, kes võiks tulevikus ühineda üheks suureks kohalikuks omavalitsuseks. Miks peavad kohalikud elanikud üleval pidama väikevalla juhte ja neid ametnikke? Mida suudab see vallajuht oma elanikele pakkuda? Kas suudab hoida korras sõiduteed, lasteaiad, koolimajad, kui need lagunevad ja vajadus remondi järele. Heal tasemel vallasisest ühistransporti ja lisaks veel transporti Tallinna. Kultuuriline tegevus, kas on korra aastas mingi sündmus või suudetakse iga kvartal, kuu pakkuda oma elanikele vahvaid ja toredaid ühisüritusi.

Optimaalseks piiriks, mis ühes kohalikus omavalitsuses võiks olla – 5000 elanikku. Miks just see arv? Sest mida väiksem see arv on, seda suurem protsent läheb vallaarmee ülalpidamise jaoks. Vallavalitsus või linnavalitsus on eelkõige inimeste jaoks, mitte vastupidi. Kohalik omavalitsus suudab seega pakkuda rohkem oma elanikele, mitte endile, ning mis peamine – kõige suuremad pidurid valdade, linnade ühinemisel on just need samad valla-linnajuhid, kes kaotavad sellega oma mõnusa sooja töökoha.

Harjumaale piisab tegelikult 4-6 kohalikust omavalitsusest. Ning kui Harjumaa suudab oma ühinemised ära teha ning samuti teisedki maakonnad, siis kaotavad maavalitsused oma mõtte. Juba praegul ei saa tavainimesed aru, et mille jaoks on vaja maavalitsusi. Saadakse aru, et on vaja kõrgemat võimu ja kohalikku võimu, kuid mis funktsioon on maavalitsustel? Ei suuda täita seda järelevalvaja rolli ega ole tema sõnal mingit kaalu. Aeg on edasi liikuda. Kogu see eelarve, mis maavalitsustele suunatud, läheks nende kohalike omavalitsuste vahel jagamisele ja maavalitsused kaovad ajaloohõngu.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.