Harjumaa ühistransport laieneb Raplamaale (0)
Neil päevil allkirjastab Harjumaa Ühistranspordikeskus (HÜTK) koostöölepingu Kohila vallavalitsusega Raplamaalt. Lääne maavalitsuse ja Läänemaa Omavalitsuste Liiduga arutatakse ka ühistranspordi korraldamist Läänemaal.

Miks allkirjastab Harjumaa Ühistranspordikeskus Rapla maakonnas reisijateveo korraldamiseks koostöölepingu Kohila valla, mitte näiteks Raplamaa Omavalitsuste Liiduga, kes oleks ühistranspordikeskusele ootuspärasem partner?

Harjumaa Ühistranspordikeskuse tegevjuht Vello Jõgisoo: Omavalitsusliit või maavalitsus oleksid ühistranspordikeskusele tõepoolest ootuspärasemad partnerid. Paraku maavalitsused kaovad, Raplamaa Omavalitsuste Liit aga ühistranspordi korraldamisega ei tegele.

Kohila vallavanem Heiki Hepner. 

Kes tegeleb praegu Raplamaal reisijateveo korraldamisega?

Kohila vallavanem Heiki Hepner: Õpilasliinide korraldamisega tegelevad omavalitsused, maakonnasisese ühistranspordi korraldamisega maanteeamet.

Kumb pool oli seekordse koostöö initsiaatoriks?

Vello Jõgisoo: Harjumaa Ühistranspordikeskuses on varemgi laienemismõtteid mõeldud, oma kompetentsi tutvustatud nii Läänemaal kui Raplamaal, sest neis maakondades – nii nagu enamikus teisteski – puuduvad ühistranspordikeskused, transporti korraldab riigi käepikendusena maanteeamet. Konkreetse koostööni pole seni aga jõutud, ka pole seadusandlus toetanud sellist arengut. Nüüd on aga riigireformi raames saanud hoo sisse ka transpordialane koostöö. See ettepanek, hakata Kohilas ühistransporti korraldama, tuli aga sealselt vallavalitsuselt.

Miks valisite koostööpartneriks just Harjumaa Ühistranspordikeskuse?

Heiki Hepner: Kui meil olid maakonnas riigireformist tulenevate muudatuste arutelud, lõin esimese kontakti ka Vello Jõgisoo ja Harjumaa Ühistranspordikeskusega. Seega võime riigireformi mingit pidi koostöö katalüsaatoriks pidada. Et aga koostöö nii kiiresti käivitus, on puhtalt pragmaatiline otsus: me vajame keskuse teenust juba sel aastal. Kohila vallal on omad bussiliinid, mille uus hange jõuab tänavu suvel kätte. Ma ei ole kindel, et praeguste suurte muutuste ja segaduste ajal tekiks Raplamaale vahepeal ühistranspordikeskus. Harjumaa Ühistranspordikekusel on kompetents olemas, ja miks mitte siis koostööd teha. Ühistransport on pealegi piire ületav ja reisijatele parema teenuse saamiseks peab olema piisavalt territooriumi.

Vello Jõgisoo: Nii kui lepingu allkirjastame, kuulutame välja ka riigihanke Kohila liinidele.

Teatavasti on ühistranspordikorraldus Raplamaal võrreldes Harjuga mõneti erinev, näiteks reisijatekilomeetri arvestuses. Kelle reeglite järgi hanke korraldate?

Vello Jõgisoo: Harjumaa reeglite järgi!

Avalikust meediast on jäänud kõlama, et Kohila vald on samuti kellegagi ühinemas. Kas see tähendab, et ka HÜTKi tegevus laieneb Raplamaal veelgi?

Heiki Hepner: Hetkel ilmselt Kohila vald kellegagi ei ühine. Tegime Juuru vallale ettepaneku, läbirääkimised on pooleli, aga ilmselt sundliidab riik Juuru valla enne Rapla vallaga. Minu meelest võiks HÜTK haarata kogu Raplamaa, aga sellega läheb ilmselt veel aega. Arukas oleks kahte maakonda transpordialaselt üldse tervikuna vaadata, kuna Tallinn on tervele Rapla maakonnale oluliseks tõmbekeskuseks ja seda ei ole mõtet ignoreerida. Aga sel suvel vaevalt et veel nii kaugele jõutakse.

Harjumaa Ühistranspordikeskuse kompetentsi tunnustatakse laiemaltki kui ainult Harjumaal. Kes on järgmine partner, kellega hakkate koostööd tegema?

Vello Jõgisoo: 12. aprillil toimuvad HÜTKi läbirääkimised Läänemaa omavalitsusjuhtide ja maanteeameti esindajatega, selgitamaks koostöö võimalusi Läänemaal.

Kas Harjumaa Ühistranspordikeskus on kaalunud laienemisega ka nimemuutust, mis iseloomustaks teie kasvu?

Vello Jõgisoo: Pole ausalt öeldes mõelnud. Kui võtame rahvaarvu järgi, siis Harjumaal elab koos Tallinna linnaga rohkem kui pool miljonit elanikku, Raplamaalt liitub meie teenindustsooni 20 000 ja Läänemaalt teist sama palju inimesi. Sellest loogikast lähtudes küll nimemuutust vaja ei ole. Meie kompetentsi tunnustamine teiste poolt on inspireeriv meie kollektiivile. Pole vaja nimemuutust millegi näitamiseks või tõestamiseks.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.