Harjumaa sai esimesed kaheksa giidi (0)
Selle aasta alguses sai Kersti Lepik valmis Harjumaa hiidrahnude nutirakenduse ja trükise.
 
22. mail andis kaheksa harjukat Harjumaa Omavalitsuste Liidu atesteerimiskomisjoni ees giidieksami. Kaheksa värsket ekskursiooni ning huviretke juhi on maakonnas esimesed, kes giidiõigused ning diplomi taskusse said.

Värsked giidid on Anneli Kana, Pille Kulla, Tiina Viirna, Heli Nurger, Kaisa Linno, Kersti Lepik, Mirje Tammaru ja Heinart Puhkim – teada- tuntud inimesed, kes vähem või rohkem aega maakonnas huviretki, ekskursioone või tutvumismatku korraldanud.

Kahega ehk Kersti Lepiku ning Kaisa Linnoga vestles maakonnaleht pikemalt.

Loo keskkoolis töötav Kersti Lepik ütleb, et tema giiditegevus algas 1990ndatel aastatel sama kooli kuuendate klasside rattamatkadega. Õpetajana on ta tutvustanud Jõelähtme valda. Seda erinevate matkadena või korraldanud maakonna õpetajatele teemapäevi.

“Mulle meeldib retkede alguses matkalistele öelda, et päeva teema on “Jõelähtme vald – peidus mitmekesisus”. Tallinna–Peterburi maanteel sõitu tuleb vältida. Piirkond on huvitav nii ajaloo, looduse, arhitektuuri, militaarobjektide kui ka palju muu põneva poolest. Tuleb avastada,” räägib Lepik.

Nutiseadmed appi

Giidi tööd ja matkamist peab naine huvitavaks. “Kuigi piirkonnad või teemad korduvad, on inimesed alati erinevad. Kui võimalik, meeldib mulle matkasellid aktiivselt tegutsema panna, ja on tore näha nende emotsioone,” seletab Lepik.

Samuti pakub töö väga palju võimalusi enesearenguks. Faktiteadmised on vaid väike osa sellest. “Viimasel ajal olen retkel pannud inimesi oma nutivahendeid kasutama – järgmisesse sihtpunkti jõudmine, asukoha määramine vms,” lisab värske giid.

Talvel koostas Kersti Lepik kogumiku ja nutirakenduse “Poolsada hiidrahnu Harjumaal”. “Juba on toimunud ka üks ainult hiidrahnude teemaline perematk,” ütleb Lepik.

Kolgaküla kultuuri- ja seltsielu juhtiv Kaisa Linno ütleb, et talle on alati meeldinud oma sõpradele Lahemaad tutvustada. “2009. aastast olen kohaliku seltsi tegevjuhina korraldanud matku ja neljandat aastat teen Kuusalu valla noortelaagrit. 2010 läbisin Lahemaa loodusgiidi koolituse. Tihedamalt hakkasin giidima kaks aastat tagasi ehk pärast maaülikooli loodusturismi magistriõppe lõpetamist ja MTÜ Ökokuller loomist,” räägib Linno. Ta võib korraldada retki üle Harju, kuid lemmikteema on ikka Lahemaa.

Looduses tahetakse olla

Enamik inimesi, kes maale ja loodusesse ekskursioonile tulevad, on retkejuhi sõnul positiivselt häälestatud. Nendega on kerge suhelda ja giidina hea töötada. Lisaks tuleb ennast pidevalt täiendada. Kuid samas õpetab iga grupp giidile midagi uut.

Millised on Kuusalu valla eripärad? “Meil on Eesti omavalitsustest kõige rohkem kaitsealasid. Siia jääb üle poole Lahemaa rahvuspargist ja suur osa Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealast. On väga hea loodusturismitaristu, mõnusad matkarajad ja hästi hooldatud piknikukohad. Looduses liikujaid on palju,” rõõmustab Kaisa Linno.

Koos Ökokulleriga hakkab ta sügisest juhtima Leaderi toetusega projekti. Sellega koolitatakse kohalike külade teejuhte, kes saaksid Lahemaale tulijatele kodukanti tutvustada. “Kolme aasta pärast tähistab Lahemaa Eestis esimese rahvuspargina oma 50. sünnipäeva. Loodan, et siis suudame kogukonnana pakkuda turistidele täiuslikku külastuselamust,” lubab Kaisa Linno.

TEAVE: Atesteeritud giidid

• Eestis on giidide atesteerimine vabatahtlik. Aga turismiseadus sätestab, et giid peab oma pädevust tõestama. Ta peab tundma ajalugu, kultuurilugu ja tänapäeva elu ning valdama giiditööks vajalikke oskusi.
• Harjumaa giiditeenuse pakkujatel puudus senini võimalus atesteeritud saada. ELi meetme toel korraldati Harjumaa giididele koolitusprogramm. 2017. aasta sügisel toimunud giidide koolitusprogrammi koordineeris HEAK.
• Atesteerimiseks koostas HOL juhendi ja moodustas atesteerimiskomisjoni. Seekordne oli Harjumaal esimene ja taotluse atesteerimiseks said esitada kõik need, kes läbisid mulluse koolitusprogrammi.
• Atesteerimine oli kaheosaline. Esimene osa oli kirjalikus vormis Harjumaa aja- ja kultuuriloo ning tänapäeva kohta üldiselt. Teises osas pidid giidikandidaadid rääkima atesteerimiskomisjonile enda piirkonna ühest või mitmest turismi valdkonnast,
• Vaata lisa: www.visitharju.ee/et/harjumaa-giidid.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.