Harjumaa Aasta õpetaja nominendid galale “Eestimaa õpib ja tänab” on valitud. (0)
Article title
Peetri lasteaed-põhikooli õpetaja Helen Pullinen. FOTO: Allar Viivik
Haridus- ja teadusministeeriumil on au tunnustada Aasta Õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab” haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes.

18. aprilliks esitati tunnustamiseks HTM-i kodulehe kaudu ligi 1400 taotlust erinevates kategooriates. Maikuu jooksul kogunesid maakondlikud komisjonid, et oma nominendid valida vabariiklikule komisjonile esitamiseks. Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) haridus- ja kultuurikomisjon on oma valiku teinud ja komisjoni esimees Helle Lootsmann tõdes, et komisjoni töö kujunes pingeliseks, kuid rõõmupakkuvaks. Õpetajaid tunnustatakse maakonnas kokku üheksas kategoorias. Harjumaal esitati kokku 76 taotlust. Augustis koguneb riiklik komisjon, mis selgitab välja kõikide kategooriate laureaadid.

Harjumaa nominendid on:

• aasta lasteaiaõpetaja (14 kandidaati) – Taimi Lillmann, Nõlvaku lasteaed;
• aasta klassiõpetaja (18 kandidaati) – Helen Pullinen, Peetri lasteaed-põhikool;
• aasta klassijuhataja (8 kandidaati) – Kadi Kaja, Saue Gümnaasium;
• aasta põhikooli aineõpetaja (14 kandidaati) – Margarita Prokopova, Loksa Gümnaasium;
• aasta gümnaasiumiõpetaja (6 kandidaati) – Gerrit Kanarbik, Saku Gümnaasium;
• aasta tugispetsialist (3 kandidaati) – Piret Kamber, Kuusalu Keskkool;
• aasta õppeasutuse juht (9 kandidaati) – Eda-Mai Tammiste, Anija valla lasteaiad;
• aasta haridustegu (3 kandidaati) – Õpikogukonnad kui nüüdisaegse õpikeskkonna kujundajad, Jüri Gümnaasium;
• aasta hariduse sõber (1 kandidaat) – Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Aasta õpetaja gala sai alguse 2009. aastal, kui tunnustusstatuudid töötati välja töörühma poolt, kus olid esindatud Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Hariduskorralduse Nõukoda, Haridus- ja Teadusministeerium ning Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Lisaks sellele on Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Haridustöötajate Liiduga pikki aastaid korraldanud maakondlikku ja üleriigilist õpetajate tunnustusüritust „Aasta õpetaja“.

2013. aastal need kaks ettevõtmist ühitati, lisati ka õpilaste ja juhendajate tunnustamine. Töötati välja veel viie statuudi kirjeldused ning täiendati korraldust. Algatus tipnes 5. oktoobril 2013. aastal Vanemuise kontserdisaalis galaõhtuga, millest tegi otseülekande ka Eesti Televisioon. Ürituse peakorraldajad olid Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove ja Eesti Haridustöötajate Liit. Tänaseks on saanud sellest iga-aastane õpetajate tunnustussündmus. Aasta õpetaja gala 2019 „Eestimaa õpib ja tänab“ toimub sel aastal 5. oktoobril Jõhvi Kontserdimajas.

(HOL/HE)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.