Eve-Mai Valdna valiti aasta Harjumaa tervisedendajaks (0)
Article title
Tervise- ja tööminister Riina Sikkut ulatab lilled Eve-Mai Valdnale.
25. veebruari pärastlõunal tunnustas tervise- ja tööminister Riina Sikkut Kadrioru lossis Eesti 2018. aasta tervisedendajaid. Teiste seas pälvis tunnustuse Eve-Mai Valdna pikaaegse töö eest liiklushariduse ja liiklusohutuse edendamisel Tallinnas ja Harjumaal.

“See on mulle suur au, et mind märgatakse. Auhinna saamine tuli mulle üllatusena, sest maakonnas on väga palju teisigi aktiivseid ja pühendunud tervisedendajaid, õpetajaid ja ennetustöötajaid, kes seda tunnustust igati väärivad,” räägib Valdna Harju Elule.

“Olen tänulik, et saan teha südamelähedast ja vaheldusrikast tööd koos toetavate kolleegide ja aktiivsemate koostööpartneritega. Liikluskasvatus on võrgustikutöö. Tahan tänada kõiki oma häid koostööpartnereid Harjumaa Omavalitsuste Liidust, teistest ametkondadest, eriti politseist, kohalikest omavalitsustest, haridusasutustest, lisaks tublisid vabatahtlikke,” rõhutab ta.

21 aastat liiklustööd

Eve-Mai Valdna on õppinud Eesti riigikaitse akadeemias kohtueelset uurimist. Tallinna ülikoolis täiendas ta end sotsiaaltöö valdkonnas, keskendudes lastega juhtuvate liiklusõnnetuste põhjustele ja nende vältimisele.

Liikluskasvatusega hakkas ta tegelema 1998. aastal Tallinna liikluspolitseis uurijapraktikal olles. Nähes raskete liiklusõnnetuste sündmuskohtadel õnnetuste põhjuseid ja tagajärgi, otsustas ta end ennetusvaldkonnaga siduda.

Alates 2006. aastast töötab ta maanteeameti liikluskasvatuse osakonnas, mis praegu kannab nime ennetustöö osakond. “Ennetustöö osakonnas töötab üle-Eestiliselt 14 inimest, igas maakonnas on oma ennetusekspert,” selgitab ta.

“Meie peamised töösuunad on koolituskavade ettevalmistamine ning pakkumine erinevatele sihtgruppidele, kampaaniate ja teavitustöö korraldamine ning inimeste nõustamine. Eesmärgiks on Eesti rahvusliku liiklusohutusprogrammi eesmärkide täitmine,” täpsustab naine.

Riina Sikkut kõikide tunnustuse pälvinutega Kadrioru lossis. 

Valdna tööpiirkonnaks on Tallinn-Harjumaa. “Minu igapäevane töö on seotud õpetajate koolitamise ja nõustamisega, kes omakorda viivad teadmised edasi lastele ja vanematele,” ütleb ta.

“Pakume erinevaid metoodilisi koolitusi nii lasteaia- kui kooliõpetajatele. Töötame välja õppematerjale ning täiendame õppekeskkonda www.liikluskasvatus.ee,” räägib ta.

Valdna arvates on õpetajad aktiivsed, seda näitab ka tellimisaktiivsus õppematerjalide tellimiskeskusest tk.mnt.ee.

Õnnestunud kampaania

“Me vaatame alati liiklusõnnetuste statistika põhjal, et mis on need murekohad. Lapsed vanuses 8–14 on suur riskigrupp jalakäijatena. Kuidas nendeni jõuda? Läbi lapsevanemate, läbi haridusasutuste, et kõik täiskasvanud saaksid aru, et nemad on eeskuju,” räägib Valdna.

Valdna viib koostöös kolleegidega läbi üleriigilist kampaaniat “Sina oled ettenäitaja, et tema oleks ettevaataja”. Selle raames viiakse 5.–6. klasside õpilaste poolt läbi aktsioon, mille käigus markeeritakse ohtlike ülekäigukohtade juurde kõnniteedele sõnum “Peatu, vaata, veendu”.

“Eelmisel aastal osales ligi sada kooli üle Eesti, ka Harjumaa koolid on aktiivselt osalenud ning kutsun õpetajaid ja õpilasi aktiivselt osalema ka selle aasta sügisel,” loodab Valdna.

Kampaaniaga kaasnevad märgatavusuuringud, et kui palju seda on nähtud ja mis inimesed sellest arvavad. “Kampaaniaga “Sina oled ettenäitaja, et tema oleks ettevaataja” me saime tagasisidet, et see läks korda, kõnetas inimesi,” ütleb Valdna.

Tulevikku silmas pidades arvab Valdna, et kohalikud omavalitsused võiksid rohkem kaasata Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži liiklusohutuse tudengeid ja vilistlasi, kes saavad oma teadmisi jagada ning on valmis ja tahavad panustada kohaliku tasandi liiklusohutustöösse.

“Samuti kutsun lapsevanemaid ja kõiki täiskasvanuid olema eeskujuks lastele nii autos kui tänaval. Süvenev probleem on autostunud ja nutistunud lapsed, kes ühel hetkel peavad jalakäijatena liiklema hakkama ja võivad teeületusel hätta jääda, kui vanemad ei ole neid selleks ettevalmistanud,” räägib Valdna.

“Minu sooviks on, et inimesed teadvustaksid, et liiklus pole ärategemise ega väljaelamise koht. Sooviks kõigile hoolivat, mõistlikku ja üksteisega arvestavat liiklemist,” lõpetab ta.

CV: Eve-Mai Valdna
• 1976 sündis Tallinnas.
• 1994 lõpetas Nõmme gümnaasiumi.
• 1994-1998 õppis Eesti riigikaitse akadeemias.
• 1998-2006 tööl Tallinna liikluspolitseis, hilisemas Põhja prefektuuris.
• 2000-2004 täiendas ennast Tallinna ülikoolis sotsiaaltöö valdkonnas.
• 2015-… õpingud Tallinna ülikooli magistrantuuris rekreatsiooni alal.
• 2006-… tööl maanteeameti ennetustöö osakonnas.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.