Et postil oleks ohutu ja elekter majas (0)
Article title
Pärast lepingu allkirjastamist tänas Elektrilevi varahalduse juht Rasmus Armas (vasakul) Kiili vallavanemat Aimur Liivat, kõrvalt jälgisid Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm, Kiili valla arhitekt Eduard Ventman, Eleringi juhatuse liige Kalle Kilk ja VKG Elektrivõrkude juhatuse liige Ivo Järvala.

„Kiili vallas on varsti oluline õppekeskus, võiks öelda et peaaegu ametikool elektrivõrkude spetsialistidele,“ tõdes Kiili vallavanem pärast seda, kui Kiili vallamajas olid Elektrilevi, Elering AS-i ja VKG Elektrivõrgud OÜ esindajad allkirjastanud ühise ametikeskuse rajamise protokolli. See sai teoks esmaspäeval, 16. mail.

Milleks elektrivõrkude elektrikutele veel omaette koolituskeskus, elektriinsenere ja teisi spetsialiste koolitatakse niigi mitmes kõrg- ja ametikoolis, võib mõelda nii mõnigi teadmatu.

„Meie eriala, võrguelektrikute eriala, on nii kiiresti arenev, sügavaid kutseoskusi ja -teadmisi nõudev, et selle esindajatel lausa peab oma koolituskeskus olema,“ kinnitas keskuse juhataja Kalev Kaldaru allkirjastamist jälgides.

Elektrikute eriala, on nii kiiresti arenev, sügavaid kutseoskusi ja -teadmisi nõudev, et selle esindajatel lausa peab oma koolituskeskus olema.

„Koostöö elektrivaldkonna mitmete ettevõtete vahel uue koolituskeskuse rajamiseks algas juba 2020. aastal. Koostöö näitab kõigi osapoolte huvi elektrivõrgus töötavate spetsialistide koolituse vastu,“ kommenteeris Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm koostööleppe allkirjastamisel. Koolituskeskus keskendub eeskätt elektrivõrgu töötajate kutseõppele ja sellega ka eriala propageerimisele. Loodavas koolitus- ja ürituskeskuses saab vastavalt võimalustele vastu võtta ja korraldada ka üritusi, näiteks kutsevõistlusi.

Praegune koolituskeskus, mis asub Tallinnas Veskimetsas, tegutseb aastast 2009 ja on ajale selgelt jalgu jäänud. Ajakohased pole enam õpperuumid ega -baas.

Koolituskeskus nagu Tallinna linn

Uue õppekeskuse tarvis ostis Elektrilevi Kiili alevi serva 2,4 hektarit maad. Nüüdseks on krundile veetud osa vajalikust taristust, teeehitus veel käib. Tulevikus on tee nimi Tööstuse tänav, igati sümboolne nimi, mis jääb lahutama komposiitmaterjalidest kvaliteetseid ujukeid valmistavat ettevõtet Efekt ja kvalifitseeritud elektrikuid koolitavat keskust.

„Asukoha leidmisel võrdlesime mitmeid meile tehtud pakkumisi. Koolituskeskuse asukoht peab olema lihtsasti ligipääsetav, samas elamurajoonidest natuke eemal. Olemas peavad olema kõik kommunikatsioonid, ka võimalus ühendada keskus kõrgepingevõrku,“ kommenteeris maaomanik, Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Mis ja kes koolituskeskusse tuleb?

„Enamjaolt hakkavad siin käima need, kes töötavad võrkudes ja kellel on vaja täiendada haridust, tõsta oma kutseoskused neljandale või viiendale tasemele. Õppekeskus teenindab tervet Eestit, mujal analoogset pole,“ rääkis keskuse juhataja. „Lihtsamalt öeldes koolitame võrguspetsialiste nii, et neil endil oleks ka keerulisemates oludes ohutu töötada ja meil kõigil alati toad valged ja soojad, kodus elekter olemas,“ täiendas Härm.

Tulevase koolituskeskuse asukohas Kiili alevi külje all. Vestlevad koolituskeskuse juhataja Kalev Kaldaru, Elektrilevi spetsialist Reti Meema ja juhatuse esimees Mihkel Härm, paremal Eleringi osakonna juht Mart Landsberg. Fotod Ülo Russak 

„Koolituskeskusesse rajatakse nii õppehoone kui ka harjutusväljak. Õppehoone rajamisel on meie koostööpartner Eesti kunstiakadeemia, kes projekteeris keskuse keskkonnasõbraliku puidust moodulmaja. Nii et saame oma järelkasvu koolitada parimates tingimustes,“ kinnitas Härm.

Õppehoone juurde tuleb 40-kohaline parkla. „Tavalisel õppepäeval on parklas ehk 20–30 autot, aga projekteerisime väikese varuga. Autod ei pea tänavaid ummistama,“ täiendas Kalev Kaldaru.

Kinnistu õppeväljakule rajatakse nii põhi- kui ka jaotusvõrgu õppetaristu. „Elering rajab õppeväljakule mastid kuni 110 kV pingele, aga see taristu jääb kogu aeg pingetuks, sinna ei lasta kunagi elektrit sisse,“ kinnitas Kaldaru. „Madalama, kuni 10 kV pingega võrku lastakse praktika ajal pinge sisse, muul ajal võetakse vool välja. Uus õppekompleks peaks valmima juba järgmisel aastal. Meie õppeväljak saab olema nagu miniatuurne jaotusvõrk, kus on kõrg-, kesk- ja madalpinge elektriliinid, alajaamad, trafod. Praegused ja tulevased elektrikud on koolitusel täpselt samasuguses olukorras, nagu nad oleksid tõelisel tööpostil.“

Koolituskeskus valmib aastatel 2023–2024.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.