Esimene Rail Balticu viadukt ehitatakse Saustinõmmele (0)
Article title
Viimati valmis piirkonnas Tallinna ringtee Kurna-Luige neljarealine lõik.
Maanteeamet kuulutas välja riigihanke Tallinna ringtee neljakilomeetrise Luige–Saku lõigu ehituseks ning ootab pakkumusi detsembri keskpaigani. Ühe osana hankest valmib ka esimene Rail Balticu maanteeviadukt, mis rajatakse Saustinõmmele.

Tallinna ringtee kilomeetrite 20,2 ja 24,2 vahel rekonstrueeritaks 4,1 kilomeetrit neljarealist teed. Ehitada tuleb kogujatee ning kolm rajatist. Ehitustööd peaksid kestma kaks aastat, sellele järgneb 60 kuu pikkune garantiiperiood. Hanke eeldatavat maksumust maanteeamet välja ei too.

Rail Balticu raudteeprojekti arendav Rail Baltic Estonia lisas pressiteates, et üheks osaks ehitustöödest on ka esimese Rail Balticu põhitrassi ületava maanteeviadukti ehitamine Saustinõmmel.

“Oleme koostöös maanteeametiga ühildanud Tallinna ringtee väljaehitamise ja Rail Balticu rajamise selliselt, et samal ajal Luige–Saku teelõiguga rajatakse ühtlasi ka maanteeviadukt, mille alt hakkab kulgema Rail Balticu trass,” ütles Rail Baltic Estonia tehniline juht Anvar Salomets.

“Sisuliselt võime seega öelda, et kui Rail Balticu ehitus sai alguse tulevast Ülemiste reisijate terminali ja Tallinna Lennujaama ühendava trammitee ehitusega, siis Saustinõmme viadukti näol on tegu esimese reaalse ehitusobjektiga Rail Balticu põhitrassil,” lisas ta.

Lisaks Rail Balticu trassi ületavale maanteeviaduktile on lõigule planeeritud ka Saku liiklussõlme uued paarisviaduktid ning loomatunnel.

Salometsa sõnul on järgnevatel aastatel sarnaseid hankeid kavas veelgi, kus koostöös maanteeametiga või suuremate võrguvaldajatega lahendatakse tulevase Rail Balticu ning olemasoleva taristu ristumisi. See hõlmab näiteks maanteeviaduktide ehitamist, kõrgepingeliinide ja gaasitorustike ümberpaigutamist ja muud säärast.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.