Erametsaliit: kuus soovitust lindude pesitsusrahu kaitseks (0)

Kiiresti lähenev kevadine pesitsusaeg innustab metsaomanikke lindude pesitsusrahu tagamiseks vajalike ettevalmistustega kohe alustama, milleks Erametsaliit koostas tõhusad soovitused.

„Iga inimese kohus on hoida elu, mida peame kõik oma võimaluste piires tegema. Metsaomanik hoolib oma kinnistul elavatest lindudest ning tavaliselt ei soovi pesitsuse ajaks suuremahulist lageraiet,“ ütles Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun.

Erametsaliit koostas pesitsusrahu tagamiseks soovitused nii teksti kui ka videona, mille järgimine aitab raiet linnusõbralikult kavandada ning toetab metsa kestlikku majandamist.

„Metsaomanikud ei pea ratsionaalseks ideed kehtestada seadusega kevad-suvisel ajal metsatöödele keeld, sest ükski uuring ei näita sellise piirangu tõhusust,“ rääkis Jaanus Aun. „Raie täielik peatamine lindude pesitsusajal aprillist kuni juunini pole Eesti kliima tõttu kahjuks võimalik, sest külmade talvede vähesuse tõttu ei jää muud üle, kui leida metsatööks aeg soojal perioodil.“

Olulisimad soovitused pesitsusrahuks valmistumiseks kõlavad lihtsalt, kuid nõuavad kohest peale hakkamist:

• Paigalda ja puhasta kavandatava raiega piirneval alal pesakaste.
• Tee raietööd võimalikult lühikese ajaga.
• Säilita langil õõnsustega puid, lamapuitu ja tüükaid.
• Jäta oksad ja risu langile, luues soodsa keskkonna maapinnal pesitsevatele lindudele.
• Säilita puistute alumised rinded, järelkasv ning alusmets, mis pakub pesitsus- ja toitumiskohta paljudele linnuliikidele.
• Kui raie eeldab alusmetsa eemaldamist, siis tee seda kohe, enne pesitsuse algust.

Vaata Erametsaliidu soovitusi videona ja veebilehel.

MTÜ Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kuhu kuuluvad metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb oma liikmete huve, et võimaldada tegevusvabadust metsade kestlikul majandamisel.

Lisainfo Jaanus Aun, Eesti Erametsaliidu tegevjuht, 516 2282, jaanus.aun@erametsaliit.ee

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.