Eesti veekogudesse lasti 90 000 lõhe noorkala ja 630 000 siiavastset (0)
Article title
Kui meie vääriskalavarud on piisavad, saab ka senisest enam sushit süüa. Foto: Pixabay

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Põlula kalakasvatustalitus asustas lõhe ja siia asurkondade taastamiseks Eesti veekogudesse 90 000 lõhe noorkala ja 630 000 siiavastset.

Lõheasurkondade tugevdamiseks lasti Purtse, Jägala ja Valgejõkke kokku ligi 10 100 ning Pärnu jõkke ligi 6700 kaheaastast lõhet, teatas RMK pressiesindaja reedel. Üheaastaseid kalu asustati kokku ligi 74 000, neist Pärnu jõkke 48 600, Valgejõkke 12 800 ning Purtsesse 12 600.

Kõigil ühe- ja kaheaastastel lõhedel lõigati ära rasvauim, et taaspüügil eristada neid looduses koorunuist. 2500 kaheaastast lõhet on täiendavalt märgistatud ka individuaalmärgisega ehk kollase seljauime alla kinnitatud plasttorukesega. Märgisel on kirjas RMK kontaktid, millel märgistatud kala püüdmisest teatada.

„Märgiste taaspüügiteated annavad meile olulist infot kalade kasvukiiruse, suguküpsuse saabumise ja rändeteede kohta,“ sõnas Põlula kalakasvatustalituse juhataja Kunnar Klaas. RMK palub märgisega kala püüdjal kirja panna märgisel olev tähe- ja numbrikombinatsioon ning andmed kalapüügi aja ja koha, püünise, kala pikkuse, kaalu ja soo kohta ning edastada need märgisel toodud kontaktidele.

Klaas lisas, et Eesti vetes võib tabada ka teistes riikides märgistatud kalu, millest tuleks samuti teatada. See teave edastatakse siis naaberriikide teadlastele.

Ankeet ja täiendav teave märgistatud kaladest teatamise kohta on leitav RMK kodulehel www.rmk.ee/organisatsioon/polula-kalakasvandus . Kes veebiankeeti kasutada ei soovi, saab saata lihtkirja või helistada märgisel olevale telefoninumbrile.

Kui märgisega püütud kala on elus, aga alamõõduline, tuleks ta kohe koos märgisega veekogusse tagasi lasta, et temagi jõuaks suureks kasvada. RMK veebiankeedi kaudu tuleks teatada võimalikult täpne teave ka vabastatud kala kohta.

Pärnu poolsiirdesiigu on Põlulas kasvatatud viis aastat. Tänavu asustati osa koorunud kaladest, 30 700 isendit, Pärnu jõkke vastsetena. Esmakordselt rikastas Põlula kalakasvatustalitus ka Peipsi siia varusid.

„Sügisel hauduma pandud marja inkubeerimine õnnestus hästi, Peipsi järve viidi üle 600 000 Peipsi siia vastse,“ märkis Klaas. Kõiki neid kalakesi töödeldi spetsiaalses lahuses, mis jätab jälje kala kuulmekivikesele. See võimaldab teadlastel neid eristada looduses koorunuist.

Põlula kalakasvatuskeskus on praeguseks tegutsenud 27 aastat ja on seni ainus kalavarude taastamistöödega tegelev riiklik kalakasvandus Eestis. Alates 1997. aastast on Põlula kalakasvanduses kasvatatud ja veekogudesse asustatud kokku ligikaudu 7,5 miljonit mitmesuguses vanuses lõhe, meriforelli, jõeforelli, siia ja tuura noorkala. RMK on Eesti suurim looduskaitsetööde tegija.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.