Eesti Perearstide Selts: ühiskonna tervise määrab usaldus (0)
Article title
Doktor Le Vallikivi ütleb, et perearstid peavad patsiente väärinfost eemale hoidma. Foto: erakogu

Rahvusvaheline perearstide päev toob fookusesse COVID-kriisi mõju ühiskonna tervisele ning rõhutab, et tervise osas on väga määrav usalduse küsimus.

“Me väljume ühtse kogukonnana ligi kaks aastat kestnud eriolukorrast muutunud reaalsusesse. Võime öelda, et arsti ja patsiendi suhe on muutunud kindlamaks ja usaldus on aidanud meid üheskoos kriisist läbi tulla,” ütles perearstide seltsi juht doktor Le Vallikivi. “COVID-pandeemia ajal pöördusid inimesed terviseotsuste langetamisel ja nendega seonduvate kõhkluste korral esmalt just oma perearsti poole. See aeg on näidanud kvaliteetse, tugeva ja patsiendikeskse perearstisüsteemi olulisust kogu ühiskonda haaravas tervisekriisis.”

Rahvusvaheline perearstide päev keskendub esmatasandi rollile kogu maailmas pandeemia ohjamisel. Perearstid on patsiendi jaoks esmaseks allikaks meditsiinilise info tõlkimisel lihtsasse ja personaalselt iga patsiendi terviseseisundit arvestavasse vormi. Seetõttu on perearstidest nii Eestis kui ka mujal maailmas kujunenud peamised teabe vahendajad nii COVID-ravi kui ka vaktsineerimise osas.

“Meie ülesanne perearstidena on aidata inimesel eristada tõenduspõhist teavet väärinfost. See, milliseid otsuseid langetab iga üksikisik oma tervisekäitumise kohta, mõjutab tervet ühiskonda. Selle teadmise on COVID-pandeemia väga selgelt esile toonud ja rõõm on näha, et kogu Eestis on vaktsineerimisega hõlmatus tänu perearstikeskuste pühendunud tööle väga hea just nendes sihtrühmades, kes kõige enam kaitset vajavad,” rääkis doktor Vallikivi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.