Eelarve, mida tegelikult ei ole (0)

See, et valitsus tehtud eelarve kava kiidab ja opositsioon vigu otsib ja laidab, on tavapärane kõikjal ja see ongi normaalne, sest valitsuse ja opositsiooni prioriteedid on erinevad. Siiski on Eestis seekord midagi täiesti teisiti. Tundub nimelt, et valitsus tutvustab ja räägib eelarvest, mida keegi teine pole näinud.

Valitsuse pressikonverentsil, mil eelarvet esmakordselt avalikkusele tutvustati, räägiti sellest, kuidas hakatakse tegema suuri investeeringuid ning hiiglaslik, 2-miljardiline puudujääk on just suurte investeeringute põhjus. Kuid juba loetud tundidega, kui inimesed olid jõudnud eelarvega tutvuda, selgus, et lubatud 1,9-miljardi suuruseid investeeringuid eelarves ei ole.

Neid ei ole keegi senini suutnud leida. Riigieelarves on olemas investeeringuid 963 miljoni euro ulatuses. Nagu igaüks saab aru, ei ole 963 miljonit võrdne 1,9 miljardiga, see on enam kui kaks korda väiksem.

Linnadel-valdadel omad eelarved

Millest siis valitsus räägib? Korduvate küsimiste peale sai riigikogu rahanduskomisjon teada, et valitsus arvestab 963 miljoni euro juurde omavalitsuste võimalikud investeeringud. Aga ka rahad, mida loodetakse saada Euroopa Liidu uuest eelarveperioodist ja taasterahastust. Asi on aga selles, et need summad ei ole riigieelarves.

Kohalikel omavalitsustel on omad eelarved ja nemad teevad ise otsused, mida valitsus eriti mõjutada ei saa. Omavalitsused saavad küll riigieelarvest toetus- ja tasandusfondi rahasid ning lisaks on riigieelarves kirjas ka maksud, mida riik kogub ja omavalitsustele edasi kannab (isikutulumaks, maamaks, keskkonnatasud). Kuid vaid toetusfondi summad on sihitud ja mõeldud omavalitsustele antud kohustuste katmiseks, näiteks koolide ülalpidamiseks või sotsiaaltoetuste maksmiseks. Muude tulude kasutamise üle otsustavad omavalitsused iseseisvalt, sealjuures ka selle üle, kas nad võtavad laenu ja investeerivad. Ehk siis omavalitsuste investeeringud ei ole riigieelarves ja keskvalitsus ei saa omavalitsusi ka sundida.

Tuleb arvestada, et kuigi riikide valitsusjuhid tegid suvel otsused, millises summas ja kuidas kasutada Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi (2021–2027), samuti taasterahastu vahendeid, langetab lõpliku otsuse nende rahade suuruse ja kasutamise üle Euroopa Parlament. Seni, kuni seda otsust ei ole, ei saa Eesti neid rahasid oma riigieelarvesse planeerida ei tulude ega ka kuludena. Arutelud Euroopa Parlamendis aga veel käivad ja kuigi tõenäoliselt lõpuks suuri muutusi ei tehta, võivad võimalikud muudatused siiski mingites aspektides olla olulised ja puudutada näiteks rahade kasutamise tingimusi.

Võimuliit varjab?

Ei saa välistada, et Euroopa Parlament jõuab oma aruteludega lõpule detsembri alguseks, mil juhul saab Riigikogu tuleva aasta eelarvesse lisada ka eelnimetatud Euroopa Liidu järgmise perioodi ja taasterahastu kasutamise. Kui arutelud Brüsselis venivad kauemaks, siis selleks, et neid vahendeid järgmisel aastal kasutada, tuleb riigikogul vastu võtta lisaeelarve, kuna põhiseaduse paragrahv 115 nõuab, et riigieelarves oleksid kirjas kõik riigi tulud ja kulud. Miks detsembri alguseks? Sest Riigikogul peab jääma aega aruteludeks selle üle, kuhu rahasid kulutada.

Reaalsus on see, et valitsusel on ilmselt mingid plaanid – mingi tabel, millest koalitsiooniliikmed räägivad –, kuid seda varjatakse avalikkuse eest. Minu arvates on see väga vale. Summad, mida Eesti Euroopa Liidust tõenäoliselt saab, on väga suured, mistõttu peab riigikogu ja kogu Eesti ühiskond saama nende üle sisuliselt arutleda.

Kindlasti on koalitsiooni salatabelis asjalikke mõtteid ja plaane, kuid see, et kõike piinliku hoolega varjatakse, tekitab paratamatult kahtluse, et seal on ka asjad, mida ei peaks olema. Ehk siis rahad omadele ja kõrvale, täpselt nii nagu on läinud selle aasta lisaeelarve rahadega Kredexis ja MES-is. Asjaolu, et eelarve investeeringute ja toetuste loeteludes vaatavad vastu ka ilmselged katuserahad – sildiga kulutused kaheldava tähtsuse ja vajadusega asjadele –, üksnes tugevdab arvamust, et valitsus püüab riigi rahaasju avalikkuse eest peita ja rahaga susserda.

Laenuraha ei püsi kaua

Tegelikkus riigieelarve investeeringutega on järgmine: riigituludest (maksud jm) tehakse investeeringuid 423 miljoni eest, ülejäänuks kasutatakse Euroopa Liidu selle perioodi (2014–2020) vahendeid. Investeeringute seas on nii tavapärased ostud inventariks, IT-arendusteks, kuid ka teede korrashoiuks ja muuks. Erilisi, suuri ja uusi asju on väga napilt, valdavalt lõpetatakse juba olemasolevaid projekte või on asutud uute projektide ette valmistamiseks.

Suurem osa hiiglaslikust ligi 2 miljardilisest eelarvepuudujäägist – umbes 1,5 miljardit – läheb seega jooksvate kulude katteks. Häda selles, et need jooksvad kulud on valdavalt ka püsikulud. Ükski riik ei saa aastate viisi oma jooksvaid kulusid – palku, pensione, sotsiaaltoetusi – maksta laenurahast. See viib varem või hiljem riigi rahanduse krahhini. Kokkuhoidu või plaani, kuidas jooksvaid kulusid kasvõi pisut – nt riigihalduses – kokku tõmmata, valitsusel ei ole. Samuti seda, kuidas tulusid suurendada. Muide, viimaseks parim tee on majanduse ergutamine, teadmiste kasvatamine ja innovatsioon, kuid sellekski on rahalisi vahendeid eelarves napilt.

Kuid see on juba järgmine lugu.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.