DigiMaa tegevus peatatakse (0)
DigiMaa tegevus peatatakse alates 1. detsembrist seoses ettevõtlus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palo otsusega loobuda esialgsest plaanist toetada järgneva kahe aasta jooksul maakondlikke lairibaprojekte kokku 20 miljoni euroga.

Edasised otsused DigiMaa tegevuse kohta tehakse pärast seda, kui on lõplikult selgunud milliseks kujunevad toetusmeetme tingimused. DigiMaa koduleht ja kõik kommunikatsioonikanalid jäävad praegu avatuks.

Ministri uue plaani kohaselt valitakse riigihankega välja üks üleriigiline ettevõte, kelle ülesanne on 20 miljoni eurose toetusega ehitada välja valguskaablivõrgud piirkondades, kus praegu puuduvad kaabliga sidevõrgud ning kuhu eraettevõtjad neid järgneva kolme aasta jooksul rajada ei plaani.

Ministri sõnul kuulutatakse toetusmeede kogu Eesti katmiseks kiire internetiga välja järgmise aasta alguses ning kandideerida saavad kõik ettevõtted, kes soovivad interneti valguskaabli arendamisse investeerida.

DigiMaale on tulnud Harjumaalt võrguga liitumise sooviavaldusi rohkem kui 18 000 majapidamisest ja ettevõttest. Sooviavaldusi on tulnud nii tiheasustusega piirkondadest, kus inimesed ei ole rahul vananenud ja ebakvaliteetse telefoniliini internetiga, kui hajaasustusest, kus kaabli kaudu internetiühenduse võimalus puudub.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.