DigiMaa rajab tuleviku jaoks Harjumaale võrgu (0)
Harjumaa Omavalitsuste Liidu veetava projektiga DigiMaa rajatakse valguskaabli võrgud sinna, kus neid veel pole või kuhu neid lähiaastatel ei plaanita rajada. Selleks peavad aga Harjumaa elanikud ise soovi avaldama, milleks on aega kuni tänavuse jaanipäevani.

Valguskaabli baasvõrgu rajas riik Euroopa Liidu toetusel, nüüd on vaja võrk ühendada majapidamistega. Selleks Loodi Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) poolt DigiMaa ning valiti lepingupartneriks Topest OÜ, mille juhatuse liige Olav Harjo on ka DigiMaa projektijuht.

Harjo sõnul on Harjumaal praegu 50% majapidamistest interneti püsiühenduseta. Kui Tallinn, välja jätta, siis on protsent veelgi kõrgem. Mõnest omavalitsusest on tuua lausa uskumatuid näiteid: Kernu vallas on interneti püsiühenduseta 94%, Padise vallas 87% ja Paldiski linnas 86% majapidamistest. Internet levib seal vaid õhu kaudu.

Projekti HOLi poolne koordinaator Vambo Kaal ütles, et valguskaablivõrku on Harjumaal väga vähe. „Me kaardistame ära, kus on valguskaabel ja kus pole. See, kus praegu on, sinna me ei lähe. Kui keegi (nt Telia, Starman jne – M.T.) on sinna kolme aasta jooksul plaaninud valguskaabli, siis sinna me ei lähe.“
Olav Harjo sõnul on internetiühendusega olukord hea Tallinnas ja Harjumaa uusarendustes. Ülejäänud maakond on üsna kehvas seisus.

Valguskaabel peab olema

Olav Harjo sõnul on valguskaabel lähitulevikus ainus tehnoloogia. „Valguskaabel on infoühiskonna vundament, kõik töötab tulevikus ainult tänu sellele,“ ütles ta ja tõi näiteks 5G, mis levib vaid väga kõrgetel sagedustel ja väga väikseid vahemaid, mis tähendab, et valguskaabliga ühendatud tugijaamad peavad olema nii inimeste kodudes igas toas kui igas tänavavalgustuspostis.

Vambo Kaalu sõnul on levinud eksiarusaam, et kui praegu levib internet õhu kaudu, siis tulevikus läheb see levi ainult paremaks. „Tegelikult läbi õhu enam ei mahu. Kõik areneb nii kiiresti, et sul peab olema ka valguskaabel. Loota õhu peale on väga lühinägelik,“ märkis ta.

Kui sa ei lase täna koju valguskaablit panna, siis ei ole sul tulevikus ka 5G-d, lisas Harjo.
Seega on tegu projektiga, millest ei tohiks kõrvale jääda keegi, kel praegu interneti püsiühendust pole, kuid kes soovib ka tulevikus nautida kõike seda, mida televisioon ja internet pakuvad. Infohulgad muutuvad lihtsalt niivõrd suureks, et õhu ja vaskkaabli kaudu neid enam korralikult kätte ei saa.

Kuni jaanipäevani

DigiMaa rajab ise vaid valguskaabli võrgud, interneti teenust ise pakkuma ei hakata. Tulevikus jääb DigiMaa rajatud võrkude omanikuks ning neid hakatakse rentima teenusepakkujatele, nagu nt Telia, Starman jne. Seega saab inimene ise teenusepakkuja valida, mis olukorras, kus võrgu on rajanud mõni ise internetti pakkuv ettevõte, ei ole tavaliselt võimalik.

Digimaa pakub majapidamistele ka märksa odavamat liitumist. Kui linnades ei ole liitumistasud tavaliselt suured, siis hajasustuses võidakse kaabli vedamise eest küsida tuhandeid eurosid. DigiMaa liitumishind saab olema maksimaalselt 300 eurot, kinnitas Olav Harjo.

Kes soovib enda majapidamist ühendada DigiMaa võrguga, peab juba praegu, kui võrku pole rajamagi hakatud, juba teada andma. Seda selleks, et saaks teada, palju on soovijaid ning kuhu võrke on vaja rajada. „Inimene peab minema lehele digimaa.ee. Seal läheb sooviavalduse lehele, märgib oma aadresse ja see info jõuab meieni, meie saame siis juba võrku planeerida,“ selgitas Harjo, kelle sõnul ei kohusta sooviavaldus veel kedagi liituma.

Soovi saab avaldada jaanipäevani. Tasub kiirustada, sest kes õigeks ajaks ei jõua soovi avaldada, see peab arvestama, et tulevikus maksab valguskaabli ühenduse rajamine mitte enam 300 eurot, vaid märksa rohkem.

Esimese kahe nädalaga on digimaa.ee kaudud soovi avaldanud juba 4500 inimest.

DigiMaa vormistatakse veel sel aastal enne kohalikke valimisi kas OÜks või MTÜks, mille enamusosanikuks jääb tõenäoliselt HOL. Partnerit praegu alles otsitakse, kuid tõenäoliselt lüüakse käed Elektrileviga, nagu seda tehti Pärnumaal. Võrku hakatakse rajama 2018-2019.

Sooviavalduseks tuleb minna lehele digimaa.ee. 

OLULINE: Registreeri end kiiresti
• Harjumaal valguskaablivõrku rajav DigiMaa palub kiire internetiühenduse soovijatel endast teada anda. Mine leheküljele digimaa.ee, leia kaardilt enda maja ja märgi sellele enda soov ning vasta ka lisatud kahele küsimusele.
• Küsitlus on aluseks valguskaablivõrgu planeerimisele. Küsitluse täitmisel ei kaasne kohustust võrguga liituda.
• Majapidamisi, kes pole oma liitumissoovist leheküljel digimaa.ee märku andnud, ei planeerita loodavasse valguskaablivõrku, kuivõrd eeldatakse, et seal on valguskaabel juba olemas või on see lähiaastatel sinna planeeritud.
• Võrguga liitumine läheb maksma maksimaalselt 300 eurot. Liituda saab ka hiljem, kuid siis on see märksa kallim.
• Kogu Harjumaa katmiseks lairibavõrguga kulub kaks-kolm aastat.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.