Collegium Eruditionis – Viimsi kooliõpilaste lemmik (0)
4. oktoobril kuulutati Tartus Aasta Õpetaja galal välja hariduse tublimad. Kui enamuses kategooriates Harju kandidaadid puudusid, siis aasta teo auhinna tõi koju Viimsi Keskkooli teadmiskeskus Collegium Eruditionis.

Teadmiskeskus ja seda juhtiv keemiaõpetaja Peeter Sipelgas sai kahe aasta eest Eesti teaduse populariseerimise auhinna. Nüüd tunnustati Viimsi keskust kogu Eesti aasta hariduse teo nimetusega.

Peeter Sipelgas, mida tähendab nimetus keskusele ja kogu valla hariduselule?

Tegemist on kahtlemata meie jaoks väga olulise märkamise ja tunnustusega kõige kõrgemal tasemel hariduse valdkonnas, mis ei jäta ükskõikseks õpilasi, kolleege, lapsevanemaid ega kogukonda. Õnnitlusi on tulnud viimaste päevadel väga palju ja loomulikult teeb see suurt rõõmu. Teadmiskeskuse jaoks on tunnustus kinnituseks, et oleme tasa ja targu ajanud õiget asja – loonud võimalusi õpilaste annete arendamiseks teadmisepõhistes huvialaringides. Teadushuviharidus peab saama samasuguseks valikuks lapse ja vanema jaoks nagu osalemine muusika-, kunsti- või spordiringis.

Milline on keskuse ajalugu? Kuidas ja millal hakati õpilastele teadmisi pakkuma?

Kuus aastat tagasi hakkasime süsteemsemalt pöörama tähelepanu andekamatele lastele. Isekeskis nimetasime seda õpilasteaduseks, mille eesmärk on märgata andekat last, teda motiveerida ja leida võimalusi tegeleda huvitava ainevaldkonnaga. Võimaluste mitmekesistamiseks on Viimsi koolil sõlmitud koostöölepingud Tartu ja Tallinna ülikoolidega, TTÜ-ga, Maaülikooliga, Sisekaitseakadeemia, Muusika- ja Teatriakadeemia ja Kunstiakadeemiaga. Annete märkamise ja arendamisega tuleb alustada juba algkoolis. Kuna alg- ja põhikooli õpilastele ei ole just palju võimalusi oma annete arendamiseks väljaspool kooli, siis tekkis vajadus oma kooli teadmiskeskuse loomiseks.
Tänasel päeval on teadmiskeskuse Collegium Eruditionis alla koondunud nii õpilasteadus kui ka loodus-, täppis- ja tehnikateaduste huvialaringid.

Mida õpilastele pakute ning millised on erialad, millega keskuses tegelda saab?

Meil väga palju erinevaid tegevusi, mida õpilastele pakume. Õpilasteaduse poole pealt suuname andekaid õpilasi võistlustele ja olümpiaadidele. Samuti korraldame koolis konverentse ja võistlusi, arendame koostööd ülikoolidega ja ettevõtetega.
Teadushuvihariduses on meil õpilastele välja pakkuda teadusring “Taibu”, rebase Ruudi loodusring, programmeerimine, robootika, elektroonika, hiina ja hispaania keel, matemaatikaring “Nupula” ja “Nupula+”, animatsioonikursus, arhitektuuriring, NutiLabor “Eksperimentaalne loodusteadus” jne.
Huvipuudusest ei ole pidanud me ühtegi ringi sulgema. Pigem on tung ringidesse suurem, kui suudame õpilasi vastu võtta.

Kas keskus toimib kõikides Viimsi valla koolihoonetes?

Tänasel päeval käib teadmiskeskuse erinevates ringides juba ligi 600 teadmisjanulist õpilast. Meie filiaalid tegutsevad Haabneeme, Randvere ja Püünsi koolis. Lisaks Viimsi valla koolidele oleme alustanud suurepärast koostööd Peetri lasteaia-põhikooliga Rae vallas ja Nõmme põhikooliga Tallinnas.

Kuidas käib keskuse finantseerimine?

Ringides osalemine on vanemale sümboolse tasu eest. Meie suurimad toetajad on olnud SA Eesti Teadusagentuur ja haridus- ja teadusministeerium läbi teaduse populariseerimise projekti. Oleme siiralt tänulikud teadushuvihariduse toetamise eest kõikidele koostööpartneritele: Mektory, Energia avastuskeskus, Viru Keemia Grupp, Net Group, Viimsi vald jt.

Millega suudate ebahuvitavad ained huvitavateks teha?

Kogu meie kooliharidus on liialt teoreetilist laadi ja lastel puuduvad võimalused ise midagi ära teha. Tahame seda pakkuda. Meie eesmärk on panna iga õpilane avastaja-eksperimenteerija rolli, kes saab ise läbi viia katseid. Olulisel kohal on meeskonnatööoskuse arendamine. Samas püüame luua erinevaid võimalusi teadushuvihariduses osalejatele võistluste ja konkursside näol.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.