ATKO “töine” nädal ehk bussifirma sõidab Harjus edasi (0)
Article title
ATKO Liinide buss Vabaduse väljakul. Pilt on lllustratiivne. FOTO: Allar Viivik
Bussioperaatorfirma ATKO Liinid OÜ toimetab endiselt Harjumaal teokalt edasi, ei heiduta firmat miski. Mõni päev hiljem määras Harju Maakohus ATKO Liinid OÜ bussijuhile karistuseks kümnepäevase aresti.

Reedel, 17. mail edastas Riigihangete vaidluskomisjon ATKO Liinid OÜ-le digiallkirjastatud teatise, milles anti teada, et MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse otsus kõrvaldada ATKO liinid OÜ Harju maakonna ida 2 suuna bussiliini hankest ja AS Sebe hanke võitjaks kuulutamine on seaduspärane. Et bussifirma ATKO Liinid OÜ lepib Riigihangete vaidluskomisjoni otsusega, millele on alla kirjutanud komisjoni liige Taivo Kivistik, seda on raske uskuda. Tõenäoliselt läheb kohtusse, on mitmed asjaga kursis olevad inimesed üsnagi veendunud.

Mõned päevad tagasi jõudis aga avalikkuse ette teade, kus 24. mail toimunud PPA ja Maanteeameti ametnike järelevalvereidil Harjumaa avalike maakonnaliinide üle peatati kell 10.30 kinni Ranna teel Kloogaranna külas liinibuss nr 127A ja tavapärase kontrolli käigus selgus, et bussijuhil puudus digitaalne juhikaart, ta ei kasutanud kohustuslikku sõidumeerikut ning ta ei olnud läbinud autoveoseaduse kohast autojuhi ameti- ja täiendkoolitust. Seda liini teenindas samuti ettevõte ATKO Liinid OÜ.

Karistatud bussijuht

Politseinikud pidasid 33-aastase bussijuhi väärteomenetluse raames kinni. Selgus, et meest on ka varasemalt erinevate süütegude eest karistatud. Harju Maakohus määras bussijuhile karistuseks kümnepäevase aresti, mis pöörati viivitamatult täitmisele. Kui mees otsust edasi ei kaeba, jõustub see 1. juunil.

Maanteeameti ühistranspordiosakonna juhtivekspert Mika Männik selgitas, et sõidumeerik salvestab juhi töö- ja puhkeaega ning selle abil on võimalik teostada kontrolli kehtestatud nõuetest kinnipidamisest. “Erandina ei pea juht kasutama sõidumeerikut kuni 50 kilomeetri pikkusel regulaarsel sõitjateveol, kuid konkreetsel juhul oli marsruut pikem. Antud bussile oli paigaldatud digitaalne sõidumeerik, mille kasutamiseks peab olema juhikaart, mis paraku juhil puudus,” ütles Männik.

Mis saab edasi?

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse välijuht Toomas Korenev lisab, et vastava ameti- ja täiendkoolituse läbimine on vajalik, et bussijuht omandaks vajalikud teadmised sõitjateveo reeglistikust, töö- ja puhkeaja regulatsioonist ja sõidumeeriku kasutamisest. “Alates 1. jaanuarist 2020 on sõidumeeriku kasutamise kohustus sõitjate liiniveol ka alla 50-kilomeetristele liinidele. Erand jääb kehtima ainult linnaliinidele. Kõik need nõuded on paika pandud eesmärgiga, et kommertssõiduki juht oleks puhanud ja võimeline reisijad turvaliselt sihtpunkti viima,” lisas Korenev.

Harju Elu palus olukorra kohta, kus operaatorfirma ATKO Liinid OÜ igasuguseid reegleid eirates tegutsemist jätkab, selgitust MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse juhilt Vello Jõgisoolt. Aga kommentaar jäi saamata. Vello Jõgisoo vastas vaid, et kuulduste põhjal – ametlikku kutset ei ole edastatud – on ATKO Liinid OÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse kohtusse kaevanud.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.