Arukülas kerkivad suured arendused (0)
Article title
Jaanuaris raiuti Tutti kahel maaüksusel metsa ning puhastati kraave.
Aruküla alevikku ehitatakse lähiaastatel juurde peaaegu 150 eluruumi. Asula piiridel on kaks Tutti, Tallinna maantee, Vanakubja ning Unito arendused, Aruküla keskele ehitatakse aga korrusmaju.

Raudtee ja Tamme tänava piirkonna Tutti ja Tutti 1 kinnistute maa-ala detailplaneeringu algatas vald juba aastal 2006. Kahjuks takerdus see erinevate probleemide rägastikku. Valla arhitekt Krista Kohv ütles, et tänaseks muutunud on nii muutunud isik kui ka mõtted planeeringute ümber. Planeering kehtestati mullu ning selle viis lõpuni Reval Ekspert OÜ.

“Planeering on tänaseks kehtestatud ning kruntimine tehtud. Planeeritavate teetrasside maa-alal kasvavate puude raieks ning kogu ala võsast ja väheväärtuslikest puudest puhastamiseks vajalikud load on väljastatud,” lisas Kohv.

Arenduse ala on 16,94 hektarit suur. Elamupiirkond planeeriti Tutti ja Tutti 1 kinnistute nendele osadele, mis jäävad Aruküla aleviku piiridesse. Elamupiirkond jätkab arhitekti kinnitusel olemasolevat krundistruktuuri ja hoonestusmahtusid. Moodustatud on 16 üksikelamumaa krunti ning sinna võib ehitada kõige rohkem kahekorruselisi elamut. Kruntide suurused jäävad 1200 ja 1600 ruutmeetri vahele.

Kümned eluruumid

Kas Tutti ja Tutti 1 alad on Aruküla aleviku esimene nii suur arendus? “Kui arenduste suuruseid mõõta potentsiaalsete eluruumide lisandumisega, siis kindlasti ei ole Tutti planeering Aruküla esimene nii suur arendus. Varasemalt on koostatud näiteks Tallinna mnt 24 ja Tallinna mnt 32a detailplaneeringud, millega on lisandunudvõi lisandumas 108 eluruumi,” seletas arhitekt.

Lisaks on töös ka Vanakubja (suurus ligi viis hektarit) ning Unito (suurus ligi kolm hektarit) detailplaneeringud. Nendega on Arukülla ja selle lähedusse planeeritud vastavalt 21 ja 13 elamukrunti. “Kui aga lähtuda planeeritava maa-ala suurusest, siis kindlasti on Tutti-Tutti 1 ala üks suuremaid piirkonna ajaloos,” lisas Kohv.

Tutti planeeringutega kasvab Aruküla elanikkond ligi 50 inimese võrra. Arhitekti sõnul eelistavad eramut elukohana eelkõige väiksemate lastega pered.

Sügise tänava korterid

Lisaks aleviku servalade planeeringutele ehitatakse elamuid otse asula südames, mitte kaugel vallamajast. Sügise põiktänavas on Alleks Ehitus OÜ ehitanud valmis juba kaks kolmekorruselist kortermaja. Kaks samasugust elamut on pooleli. “Sügise põiktänava kvartalisse kindlasti ei mahu ega lisandu rohkem elamuid. Küll on eskiisijärgus Sügise 2b detailplaneering. See asub juba olemasolevate elamute piirkonnas ja planeeringuga kavandatakse veel üht korterelamu krunti. Eelduslikult 16 korteriga,” seletas arhitekt Krista Krohv.

Kui palju võib koos uute arendustega kasvada Aruküla aleviku elanike arv? “Kahjuks ei saa aleviku elanike arvu muutumisi alati uute arenduste arvele panna, tihti asustavad uusi ehitisi juba põlised kohalikud elanikud, kes lihtsalt vahetavad elukohti. Täpseid arvestusi pole arenduste raames koostatud,” vastas Kohv.

Tema sõnul on huvilisi veel mõne arenduse vastu. Kuid nende algatamise taotlusi pole vallavalitsusele veel esitatud.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.