Andrus Nilisk – uus juht, tasuta transport? (0)
Article title
Andrus Nilisk. Foto erakogu

Juhtida ühistranspordifirmat, mis peab tõrgeteta ja kvaliteetselt teenindama reisijaid Harju-, Rapla-, Lääne- ja Virumaal, on vägagi pinget pakkuv väljakutse. 3. augustist hakkab seda tegema senine Kose abivallavanem Andrus Nilisk.

29. juunil sõlmis MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus töölepingu Andrus Niliskiga, kes asub 3. augustist tööle ettevõtte tegevdirektorina. Senine kauaaegne tegevjuht Vello Jõgisoo lahkus omal soovil. Harju Elu uuris, milline on uue tippjuhi visioon ühistranspordile.

Andrus Nilisk, mille eest Vello Jõgisoo teid kui oma järeltulijat hoiatas? Või vanas võtmes küsides: millised kolm ümbrikku ta teile hoiatuseks sahtlisse jättis?

Kui mingitest hoiatustest rääkida, siis sellistel teemadel mul Vello Jõgisooga juttu ei olnud. Olin enne ja olen ka praegu seisukohal, et Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus on hästi toimiv, stabiilne, oma ala asjatundvate inimeste ja tugevate lepingupartneritega firma. Et teinekord meedias jälle mingi skandaal lahvatab – mõnel liinil jäi buss vahele, politsei võttis mõne tehniliselt mittekorras bussi liinilt maha – see on arusaadav. Tegemist on ju väga tundliku, samas kõiki isiklikult puudutava elualaga – lapsed, liiklus…

Mis siiski ajendas teid kandideerima nii pingerohkele ametikohale?

Eks iga inimene otsi aeg-ajalt uusi väljakutseid. Olen terve elu olnud seotud logistikaga. Ja kust ma pidin neid väljakutseid veel otsima, kui mitte logistika valdkonnast.

Ehk räägite oma senistest ametitest ja haridusest?

Mul on rakenduslik kõrgharidus. Olen lõpetanud Kose Kutsekeskkooli nr 40 autoremondilukksepa ja autojuhi erialal, 2001. aastal lõpetasin Tallinna Tehnikakõrgkooli logistikainseneri erialal.

Läbi elu olen töötanud erasektoris logistika valdkonnas. Kose Vallavalitsus on mul esimene kohaliku omavalitsuse töökoht. Kokkupuude omavalitsusega on olnud ka Anija vallavolikogu kahes kooseisus vallavolikogu liikme ja majanduskomisjoni esimehena.

Kõige pikemad töösuhted on kestnud toiduainete tööstustes, mõlemad kümne aasta ringis. Neist esimene oli AS-s Tallegg, kus alustasin autojuhina, sealt edasi paar kuud müügimehe tööd, siis logistikuna, siis logistikaosakonna juhatajana neli aastat ning kaks viimast aastat logistikadirektorina. Teine pikk töösuhe oli OÜ-s Estover, kus alustasin logistikaosakonna juhatajana, vahepeal tegelesin kogu tarneahelaga ning viimased viis aastat lisaks igapäevasele logistikatöö korraldamisele ka tooraine sisseostu ja müügiga.

Minu nägemus on: pigem tasuline – mõningate eranditega pensionäridele, õpilastele ja puuetega inimestele – kvaliteetne ja kättesaadav teenus kõigile, kui tasuta ja viletsa kvaliteediga teenus.

Talleggi ja Estoveri vahepeal ning peale Estoveri olen olnud lühemat aega seotud ka ettevõtetega nagu NBI Ekspeditsiooni AS, Arktik OÜ, AS Coca Cola HBC Eesti ja AS Eesti Keskkonnateenused.

Ühistranspordikeskuse juhatajaks otsustasin kandideerida Kose abivallavanema ametikohalt, kus üheks tööülesandeks oli Kose valla siseliinide korraldamine. Elan Voose külas Anija vallas, kus tegelen aktiivselt ka kohaliku elu edendamisega.

Mitme kandidaadi hulgast teid välja valiti?

Mulle teadaolevalt osales konkursil 54 kandidaati.

Kindlasti paluti teil esitada ka oma nägemus ühistranspordi toimimise kohta…

Kolmandas konkursivoorus esitasin tõesti oma nägemuse ühistranspordi toimimisest nii Harjumaal kui teistes maakondades. Üksikasjadesse laskumata ütleksin: minu visioonis peaks erinevate transpordiliikide – rong, buss – vahel olema tihedam koostöö; rahaliste võimaluste tekkimisel peaks liinidel olema ka rohkem busse, mis tähendab tihedamaid sõidugraafikuid.

Te olete ka Eesti Keskerakonna liige. Kas see ei tähenda, et ka Harjumaale võib peatselt tasuta ühistransport tulla?

Tasuta asjad on küll toredad, kuid kahjuks peab keegi need kinni maksma. Minu nägemus on: pigem kvaliteetne ja kättesaadav teenus kõigile. Enamik reisijaid pöörab aina enam tähelepanu ohutusele, transpordivahendite mugavusele, kiirusele ja puhtusele. Bussid peavad võistlema mitte ainult rongide, vaid ka erasõidukitega.

Kas Keskerakonna poolt pole avaldatud survet hakata Harjumaa ühistransporti tasuta transpordiks ringi korraldama?

Kandideerisin sellele ametikohale mõttega juhtida ja korraldada ühistransporti poliitikavabalt. Mina eraisikuna, läbides igapäevaselt tööl käimiseks mitte just lühikesi vahemaid, ei arva, et ühistransport peaks olema tasuta, peab olema kättesaadav, mugav ja kiire, et mul ei tekkiks vajadust omada igapäevaseks liiklemiseks isiklikku autot.

Kandideerisin sellele ametikohale mõttega juhtida ja korraldada ühistransporti poliitikavabalt.

Millal te ise viimati ühistransporti kasutasite?

Viimati kolm aastat tagasi, kui sõitsin Kehrast rongiga Tallinna, et minna Gotlandi saarele jalgrattamatkale, kuid igapäeva liiklemiseks ei ole kasutanud. Kahjuks ajalises mõttes on Voose külast peaaegu võimatu ühistranspordiga igapäevaselt tööl käia.

Millal te ametisse asute?

3. augustil. Praegu on mul puhkus, samuti annan üle oma töökohustused Kose abivallavanemana. Üks asi korraga.

Kes seni ettevõtet juhib?

Ühistranspordikeskuses on tugevad spetsialistid. Liinide planeerimise spetsialist Kadri Krooni on praegu direktori kohusetäitja.

Kommentaar: Andrus Umboja, MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse juhatuse esimees

Andrus Niliski kasuks otsustasime just selle tõttu, et tal on logistikainseneri haridus ja suured kogemused transpordi alal. Kandidaatide hulgas oli teistegi erakondade liikmeid, valikut tehes me sellest ei lähtunud. Mure, et Andrus Niliskit erakondlikult survestama hakatakse, on juhatuse arvates asjatu: küsisime kõigilt kandidaatidelt, kuidas nad suhtuvad tasuta ühistransporti. Võitnud kandidaadi kindel seisukoht oli, et ei poolda. Vähemalt nii ta kinnitas juhatusele. Tuletaksin siinkohal meelde, et ka senine juht Vello Jõgisoo oli ametlikult Keskerakonna liige, ja just tänu temale on Harjumaa ühistransport täna selline nagu ta on – tasuta saavad sõita haavatavamad grupid. Pealegi – riigil pole nii palju raha, et ka harjumaalastele tasuta bussisõitu lubada. See on väga kulukas.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.