Ämari põhikool suletakse sügisel (0)
Eelmise aasta eelviimane Lääne-Harju vallavolikogu istung otsustas, et tänavu sügisest on vallas üks kool vähem. Uksed suleb Ämari põhikool. Põhjus on õpilaste vähesuses ning hoone kehv seisukord.

Lääne-Harju vallas asub kaks venekeelset kooli, Ämari ja Paldiski vene põhikool. Septembrist ei tööta neist Ämari. Mis on põhjused, mis saab edasi kollektiivist ja õpilastest, sellest rääkis Harju Elule abivallavanem Hestia Rindla.

Millised on sulgemise põhjused? Kui palju on koolis õpilasi ja õpetajaid?

Lääne-Harju vallavalitsus tellis konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia OÜlt valla haridusvõrgu analüüsi. Koolivõrgu analüüsi kokkuvõtetest nähtub, et haridusvõrgu korrastamiseks on vajalik sulgeda Ämari põhikool. Olulisem põhjus on see, et Ämari koolis on õpilaste arv aasta-aastalt vähenenud. See on toonud kaasa liitklasside moodustamise ja pedagoogide töökoormuse vähenemise. Samas vajab koolimaja põhjalikku renoveerimist, õppeklasside ja -vahendite kaasajastamist. Juba praegu on Ämari põhikoolis kulu kalendriaastas ühe õpilase kohta üks suurimaid võrreldes teiste meie valla koolidega. Seda lähtudes personali-, majandus- ja muudest kuludest.
Ämari põhikoolis alustas 2018/2019. õppeaastal õpinguid 44 õpilast, sellest esimeses klassis kaks õpilast. Täna on koolis juba alla 40 õpilase. Koolihoones on aga pea 160 vaba õppekohta. Ämari koolis on koos direktoriga 12 õpetajat ja viis töötajat. Lasteaiarühmad puuduvad.

Mis saab septembrist lastest ning töötajatest? Kus saab jätkata õpinguid?

Kooli tegevuse lõpetamise eesmärk on võimaldada praegustele Ämari põhikooli õpilastele, samuti Ämari ning Rummu aleviku piirkonna koolieelikutele üldharidust kaasaegses õpikeskkonnas. Seda kvalifitseeritud pedagoogide juhendamisel eelkõige lähedalasuvates Vasalemma ja Padise põhikoolis. Samuti teistes Lääne-Harju valla koolides, kus on vabu õppekohti ja kaasaegne õpikeskkond.
Juba käesolevast õppeaastast on vallavalitsus korraldanud õpilasliini nii, et õpilased Ämari kooli piirkonnast saaksid sõita kooli Vasalemma, Padisele või Paldiskisse. Nii jätkab õpilasliin ka tuleval õppeaastal.
Koondatud töötajatele makstakse hüvitist vastavalt seadusele. Võimalusel pakume Ämari kooli õpetajatele tööd valla teistes koolides. Vallavalitsus peab läbirääkimisi, et leida praegusele Ämari kooli hoonele otstarve ja kasutus, et maja ei jääks tühjana seisma ja lagunema.

Kas lapsevanemaid ja personali on otsusest teavitatud?

Mullu 25. aprillist määras Lääne-Harju vallavanem haridusspetsialisti läbi viima individuaalseid vestlusi Ämari põhikooli direktori, õpetajate ja teenindavate töötajatega (koristajad, kokad) ning lapsevanematega nende edasistest võimalustest, soovidest, plaanidest, seoses kooli tegevuse lõpetamisega. Individuaalsed vestlused algasid mais 2018. Tegevuse õpetamise teemadel on toimunud hoolekogu ja personali koosolekud ning üldkoosolek, kus arutleti ja teavitati kooli tegevuse lõpetamisest eelolevast õppeaastast alates.

TEAVE: Ämari kool 1946-2019
• Kohalik algkool loodi 1946. aastal. Venekeelne kool alustas tegevust puuhoones siis, kui Ämari ja Rummu kuulusid veel Padise valla koosseisu. 1952. aastal muudeti kool kaheksaklassiliseks ning seal õppisid ka Rummu lapsed. 1957. aastal asutati Padise algkool asukohaga Rummul.
• 1962. aastal kolis kool uude hoonesse ning mõni aasta hiljem hakati seda nimetama Padise seitsmeklassiliseks kooliks.
• 1970. aastal põles Ämari kooli puuhoone maha ning pärast seda toimus õppetöö ajutiselt diviisi staabihoones. 1979. aasta kevadel sai valmis Ämari keskkooli uus hoone. Mõnda aega tegutses Rummu ja Ämari kooli seinte vahel ka töölisnoortele mõeldud õhtuosakond.
• 1995 toimunud ümberkorralduse tulemusena loodi Ämari põhikool ja Rummu algkool. Kahe aasta pärast lõpetas viimane oma tegevuse.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.