Algavad Rannamõisa–Kloogaranna tee remonttööd (0)
Sellest nädalast algavad remonttööd Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna lõigul 26,6–36,8 km. Tööd kestavad eeldatavalt augusti keskpaigani. Samaaegselt maantee remondiga ehitab Keila vald lõigule jalgratta- ja jalgtee.

Maanteeameti ehitusosakonna projektijuhi Ksenia Haavistu sõnul võetakse ette sõiduteekatte ja ristmike remont ning bussipeatuste rekonstrueerimine. Samuti valmib ühissõidukite tagasipöördekoht koos bussipeatusega. Lõigul 32,95–33,5 km korrastatakse olemasolevat parkimisplatsi ning valmib ka uus parkimisala.

Vastavalt töögraafikule alustatakse sel nädalal puude ja võsa raadamisega, mis hõlmab ka juurimist. Katendi freesimisega alustatakse aprillis ning töid teostatakse lõikudena. Töödegraafik on tihe ja objekt asub ranna ja suvilate piirkonnas. Parkimine maantee äärtes on praktiliselt võimatu, kuna see takistab teetööde teostamist, aeglustab tööprotsessi ja liikluse läbilaskmist.

Liiklejatel tuleb arvestada, et kohati on liikluskorraldus aeglasem ja võib esineda tolmu. Remondilõiku ei suleta ning kogu ehitusobjektil ei või liiklusseisakud ületada viit minutit. Tööde puhul, mis nõuavad ühe teepoole sulgemist, kasutatakse foore või liiklusreguleerijaid. Tööpäevadel kell 7.00–10.00 ja 16.00–19.00 on liiklusreguleerijate kasutamine kohustuslik.

Teelõik paikneb Keila vallas Keila-Joa sillast (km 26,6) Tallinna-Paldiski maanteega ristumiseni (km 36,7). Töid teostab Nordecon AS ja omanikujärelevalvet AS Taalri Varahaldus. Projekteerija oli Sweco Projekt AS. Lepingu kogumaksumus on 2 932 020 eurot. Tööde teostamise periood on 14.03.16–15.08.16.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.