Algavad läbirääkimised suurvalla tekkeks (0)
Andres Laisk.Andres Laisk. 
Kolme Lääne-Harju valla ja ühe linna volikogud on nõus alustama läbirääkimisi ühinemiseks Saue vallaga. Nõupidamisi ja arutelusid alustatakse ilmselt pärast suvepuhkuseid, prostate tänavu augustikuus.

Saue vald tegi 24. aprillil ettepaneku alustada läbirääkimisi omavalitsuste ühinemiseks ja koostöö arendamiseks uue haldusüksuse moodustamise eesmärgil. Ettepanek tehti Keila, generic Kernu ja Nissi vallale ning Saue ja Keila linnale. Tänaseks on neli volikogu teatanud, sales et on läbirääkimiste alustamisega nõus.

Keila linn ei taha

Ainukesena keeldus Keila linnavolikogu. “Linn ei pea mõistlikuks ega põhjendatuks luua omavalitsusüksust, mis koosneb kahest linnast ja kolmest vallast. Linn on tiheasustusega omavalitsus, samal ajal kui vald on hajaasustusega omavalitsusüksus,” seisab 17. juunil peetud volikogu istungi otsuses.

Küll on varasemast nõus Nissi ja Keila vald. Kernu vald ja Saue linn teatasid soovist vahetult
enne jaanipäeva toimunud volikogu istungil.

25 000 elanikku

Mis saab edasi ning millal istuvad viie omavalitsuse esindajad ühise läbirääkimiste laua taha?
Saue vallavanem Andres Laisk ütles, et ametlikke seisukohti veel kõikidelt omavalitsustelt pole. “Ametlik paber on tulnud Nissilt ja Keila vallalt. Sisulised läbirääkimised algavad nii või teisiti peale suvepuhkust, augustis,” ütles vallajuht.

Esindajatel tuleb leppida kokku kõiges. Alates sellest, kes lõpuks liituvad ja millal ning mis ajal tehakse volikogude otsus. “Kuni selleni, mis saab uue omavalitsuse nimeks ja millised eesmärgid ühinemise esimeseks neljaks aastaks seatakse. See tähendab sisuliselt uue omavalitsuse esialgset arengukava,” selgitas Laisk.

Kui ühinemine õnnestub, siis saab Lääne-Harjumaa uue, umbes 25 000 elanikuga omavalitsuse.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.