Algas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee ehitus (0)
Article title
Rannamõisa-Kloogaranna tee rekonstrueerimine käib võimsate jõududega

Esmaspäeval, 29. juulil algasid ehitustööd Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna tee kilomeetritel 2,6–4,1, kus senine 1+1 maantee ehitatakse neljarajaliseks. Ehitustööd kestavad lõigul vähemalt pool aastat.

“Igapäevasele liiklejale tähendavad teetööd osalisi piiranguid, eesmärk on ehitusperioodi ajal tagada sarnaselt tänasele olukorrale 1+1 sõidurajaga liiklus,” teatab maanteeamet. Teelõigule kehtestatakse kiirusepiirang 50 km/h. Senini tohtis seal sõita kiirusega 70 kilomeetrit tunnis.

Teelõik tehakse kogu ulatuses eraldatud sõidusuundadega, kus parempoolne Tallinna-Rannamõisa sõidusuund järgib olemasolevat trassi, Rannamõisa-Tallinna sõidusuuna trass on projekteeritud olemasoleva tee kõrvale uuele muldele.

Vana-Rannamõisa tee ja Rannamõisa tee T-kujuline ristmik suletakse praeguses asukohas. Selle asemele on projekteeritud Rannamõisa teele turboringristmik ligikaudu 200 m Tallinna suunas.

Vasakul pool Rannamõisa teed kulgev olemasolev jalgratta- ja jalgtee õgvendatakse likvideeritava tankla asukohas. Olemasolevale jalgrattateele rajatakse uued ühendused projekteeritud bussipeatuste ja teeületuskohtadega. Paremale poole Rannamõisa teed on projekteeritud uued jalgtee lõigud projekteeritud bussipeatustest teeületuskohtadeni.

Maanteeametist põhjendati ümberehituste vajadust sellega, et praegune liikluskeskkond ei ole piisavalt ohutu: tipptundidel on jalakäijatel raskendatud sõidutee ületamine ning samuti sõidukite pealesõit maanteele ja vasakpöörete sooritamine maanteelt. Samuti pole olemasolevad ristmikud piisava läbilaskevõimega.

Ehitustöid teostab AS Tref Nord ja omanikujärelevalvet Lindvill OÜ. Ehitustööd lähevad maksma 2,8 miljonit eurot ning tööd kestavad vähemalt kuus kuud.

 

TEAVE

Harku valla elanike sotsiaalmeedia grupis kurdavad elanikud, et miks ehitatakse nii lühike teelõik kolmes etapis, mitte korraga. Vastab Maanteeameti põhja teehoiu osakonna juhataja Janar Tükk:

“Praegu ehitatakse välja 1,5 km pikkune lõik Tallinna linna piirist kuni olemasoleva Tiskre ringristmikuni, mis on teehoiukava järgne tegevus.

Tõepoolest on samal ajal projekteerimisel lõik Tiskre ringristmikust kuni Keskpäeva tee/ Liiva tn ristmikuni (Tabasalu mäe alla – toim) ning selle lõigu ehitusaeg ei ole hetkel teada, sest esmalt selgitatakse eskiisprojekti tasemel tee laiendamise võimalused (maavajadus jmt). Samuti on projekteerimisel Keskpäeva tee/Liiva tn ringristmik, mis on liiklusohtlik ning mille ehitus on kavandatud 2020. aastaks. Ringristmiku tööd ei ole haaratud käimasolevate tööde hulka, sest selle rahastuskokkulepe sõlmiti alles hiljuti. Seal on tegemist ühisrahastusega ja seetõttu ka selline etapiline tegevus antud teelõigul.

Meile teadaolevalt on Tallinna Kommunaalamet kavandanud Selverist kuni Tallinna linna piirini objekti ellu viia aastatel 2020–2021. Arvestades ehitustööde aegset liikluse ümbersuunamise vajadust sel lõigul, on mõistlik kui Maanteeamet teostab tööd enne kui Tallinn alustab oma töödega.

Seega palume ehitustegevusest puudutatud isikutelt mõistvat suhtumist!”

 

KOMMENTAAR

Erik Sandla, Harku vallavanem:

“Esmalt juhin tähelepanu asjaolule, et 4,8 kilomeetri pikkuse teelõigu rekonstrueerimine koosneb kolmest erinevast projektist, millest igaühel on oma tellija, finantseerimisallikas ja ajakava.

Klooga-Rannamõisa maantee lõik kuni linna piirini on Maanteeameti omandis ja teetöid kavandab ja rahastab amet. Klooga-Rannamõisa maantee lõik, mis jääb linna piiridesse on Tallinna linna omandis ja teetöid kavandab ja rahastab linn. Harku vald osaleb Tabasalu mäe alla, Lucca restorani juurde tuleva ringristmikku rajamise projektis koos Maanteeameti ja arendajaga, olles kaasrahastaja. Töödega on kavas alustada tuleval aastal.

Rääkides valla poolt kaasrahastatavast Lucca restorani juurde tulevat ringristmikkust, siis see rajatakse nii, et sealt kui Liiva teelt saaksid liiklejad ohutult maanteele keerata. Samuti on põhjust rõõmustamiseks Tiskre ja Harkujärve elanikel. Nimelt Klooga-Rannamõisa tee rekonstrueerimise käigus rajatakse Kakumäelt tuleva tee (Vana-Rannamõisa maantee vahetusse lähedusse) ja maantee ristumisele Künka ringristmik, kust tulevikus hakkab üks teeharu kulgema Tiskre ja Harkujärve asumitesse.

Olen kindel, et kui kõik projektid lähima pooleteise-kahe aastaga teostuvad, kulgeb liiklus Rannamõisa-Klooga maanteel tunduvalt sujuvamalt ning ohutumalt.”

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.