Aasta maakler Reelika Tammemäe: “Ma usun, et minule tagas edu järjepidevus oma töös.” (0)
Teid valiti Aasta Kinnisvaramaakleriks 2018. Kui kaua olete maaklerina töötanud, mis on teie edu saladus ja mis viis teid selle tiitlini?

Olen kinnisvaramaaklerina tegutsenud pea 15 aastat. Nende aastate jooksul olen saanud lisaks aktiivsele kinnisvaramaakleri tööle kogeda nii enda kodu müüja kui ka ostja rolli ning seeläbi mõistan suurepäraselt enda klientide tundeid ja hirme. Tänaseks on minu eriliseks kireks kujunenud aktiivne tegevus üürikorterite turul, mis hõlmab nii üürileandja jaoks sobivate klientide otsimist, üüripinna edasist haldamist kui ka vajadusel esitluseelset üüripinna dekoreerimist.

Kliendid ja kolleegid, kes on minuga koostööd teinud, teavad, kui hingega ma asjas sees olen ning minu missiooniks on iseenda tegevusega kinnisvaramaaklerina kinnisvaramaaklerite maine tõstmine. Pea iga päev saan tagasisidet inimestelt, et neil on olnud väga tänuväärsed kogemused enda vara müügi või üürile andmisega, kui nad on saanud teha koostööd neile soovitatud koolitatud maakleriga. Ma usun, et minule tagas edu just austus oma kolleegide vastu ning kinnisvaramaakleri ühed kõige olulisemad ja vajalikumad oskused ja isiksuseomadused – olla hea empaatiavõimega hea suhtleja, oskus seista enda klientide eest, alati valmis koostööks ning olla pidevas arengus. Ekstra oluline meie töös on olla järjepidev – seda nii klientidega suhtlemisel, enese koolitamisel kui ka müügitööd tehes.

Kui nüüd mõelda, et kas ja kuidas müüa ise kinnisvara, siis on väga oluline anda endale aru, et kas selleks on piisavalt aega ja kompetentsi. Toon välja mõned olulised nüansid, millest koosneb korrektne müük või ka üüriga seonduv ja millele tuleb tähelepanu pöörata.

Kui igapäevaselt kinnisvaramüügiga ei tegele, siis ostja või potentsiaalse üürniku saabudes võivad mõlemal poolel olla emotsioonid laes ja ei pruugita osata teatud olulistele detailidele tähelepanu pöörata. Probleemid võivad tekkida millest iganes. Näiteks ei räägita läbi millises seisukorras valdus uuele omanikule üle antakse, kui puhas peab olema, kas müüja/üürileandja peab veel midagi korda tegema, mis jääb sisse või millised asjad vahetatakse välja. Neid asju, millele tähelepanu pöörata, on enamgi.

Üldjuhul ei käitugi osapooled teadlikult pahatahtlikult, aga müügikokkulepete läbirääkimistel võib jutt olla üks ja kui seda ei fikseerita, kipub räägitu ajas moonduma ja kumbki pool mäletab seda, mida ise oluliseks pidas. Edukate läbirääkimiste puhul peab kogu kommunikatsioon, küsimused ja vastused olema sõbralikud ning kirjalikult fikseeritud, see loob pinnase positiivsele tulemusele.

Ekstra tähelepanu ja eksperdi kaasamist vajavad tuttavate, sõprade ja sugulaste vahel toimuvad tehingud. Siin on suur oht, et ei taheta vastaspoolt kuidagi solvata või ebamugavasse olukorda panna ning siis ei kirjutata kokkuleppeid ja vastastikkuseid kohustusi üles. Isegi kui räägitakse näiteks nn varjatud puudustest, ei taheta neid notariaalsesse lepingusse panna ja sellisel juhul tegelikult ei saa ei müüja ega ka ostja end hiljem vajadusel kuidagi kaitsta.

Milline on maakleri töö, mis soovitusi annate, kui inimene soovib oma kodu müüa, üürida või osta?

Jagan mõned soovitused, et saaksite ennast võimalikult hästi tunda ja et teid hiljem ei ohustaks olukord, kus ostja väidab, et tema nt selliste ilmnenud kuludega pole arvestanud ja hakkab teilt ostuhinna alandamist nõudma. Paraku on nüansse enamgi, millele tähelepanu vaja pöörata ning mis seaduste tundmist nõuavad ja siin kulubki maakleri abi väga ära.

• Enne vara müüki panekut veenduge, et vara, mida müüte ei ole ümberehitatud ja kui on, siis kas ümberehitus on seadustatud, väljastatud kasutusteatis või kasutusluba? Kui müüte maatükki või maja, siis kas kinnistule juurdepääs on avalikult kasutatavalt teelt ikka tagatud. Kui ei, siis tuleks see kohe korda ajada, sest muul juhul ei saa ostja pangast laenu. Kas majal on energiamärgis? Kui energiamärgist ei ole, siis ilmselt Kredexi käendusega osta sooviv pere ei pruugi ostuotsust teie vara kasuks saada teha, kuna puudub piisav omafinantseering jne. Kredexi käendust on võimalik kasutada teatud tingimustel omafinantseeringu osas.
• Järgmiseks peaks uurima korteriühistult maja puudutavate laenude ja tähtaegade kohta. Kui neid ei ole, siis kas on laenu plaanis võtta ja kui pikaks ajaks ning mis selle eest saab ning kui suureks hakkavad kujunema igakuised laenumaksed?
• Mis tööd on juba majas tehtud ja mida sisaldavad remondi ning hooldusmaksed?
• Kas majas on võlglasi ning milliseid abinõusid kasutatakse probleemi lahendamiseks?
• Päris kindlasti peate te huvilistele avaldama, kas trepikojas või majas tegeletakse näiteks Airbnb-ga või kas on lärmakaid naabreid.
• Koristage korter aegsasti enne fotograafi tulekut, pange ära perepildid ja seintelt aktid. Pilte ise tehes jälgige, et pildistamise hetkel ei peegelduks teie keha peeglist, kapiustelt, akendest jne. Väga hea mulje jätab, kui kapipealsed on nipsasjadest lagedad. Ehk siis mida rohkem on visuaalselt puhtaid pindu, seda parem.
• Ja ärge alahinnake õige müügihinna määramist ning esitluse kvaliteeti. Hind on pakkumise visuaalse pildiga sama tähtis. Mõlemad peavad olema maksimaalselt korrektsed. Muul juhul on suur oht kas tänu kehvadele piltidele või esitlusele või kõrgele hinnale, et vara jääb õigel ajal müümata ja seetõttu on müüjal oht jääda ilma sellest varast, mida ise soovis osta. Üldjuhul on tehingud omavahel seotud jadas.

Samuti võib pikale veninud müügi ajal muutuda perekonna sissetulekud. Tean ise mitmeid juhuseid, kus enne vara minu kätte jõudmist on müüjad neid ise pakkunud ja puuduliku esitluse või liiga kõrge hinna ootuse tõttu on jäänud vara müümata. Samuti on olnud olukordi, kus ostuklienti ei tule, kuigi hind on täiesti mõistlik või isegi väga hea, aga pildid ja esitlus on niivõrd kehvad võrreldes reaalse olukorraga.

Julgen kõikide enda heade EKMK nimekirja kuuluvate kolleegide nimel soovitada kõige parema nipina eduka ja kiire tehingu tarvis palgata oma ala spetsialist ning äärmiselt oluline oleks minna perega esitluse ajaks ise kodust ära. Paljudes tekitab see küsimusi, aga mujal maailmas on selline käitumine täiesti tavaline. Üldjuhul mõistavad need kliendid seda olukorda väga hästi, kes on ise käinud juba uut elukohta vaatamas. Väga suur vahe on kui müüja müüb (99% emotsiooni) ja maakler müüb (kinnisvara).

Üldjuhul tunneb ostuhuviline ennast üsna piiratuna, kui müüja tal kannul käib ja räägib, kui hästi ta kõik on teinud, kui ilus ning kvaliteetne mööbel tal on jne. Kõik võibki olla hästi ja ilus, aga üldjuhul kõlab see kinnisvaramaakleri esitluses alati veenvamalt kui müüja suust. Praktikas tähendab müüja läbi viidud esitlus ostuhuvilise poolt kinnisvarast lihtsalt läbi jooksmist, kuigi klient oleks olnud rõõmus võimaluse üle rahulikult diivanil istuda, keskkonda tunnetada ja ennast seal elamas kujutleda!
Julgustan ka endaga ühendust võtma. Mul on oskusi ning kontakte nii teie kui ka teie lähedaste kinnisvaramüügi või üürimisega aktiivselt tegelemiseks.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.